COVID-19 Fight
276 matches in 9 dictionaries. Details
szellemi export13
  1. invisible exports
   USA: ɪ"nvɪ'zʌ·bʌ·l e'kspɔː·rts UK: ɪnvɪzəbl ɪkspɔːts
szellemi foglalkozás1
  1. profession
   USA: prʌ·fe'ʃʌ·n UK: prəfeʃn
szellemi fok13
  1. mental age
   USA: me'ntʌ·l eɪ'ʤ UK: mentl eɪʤ
szellemi kaliber1
  1. stature
   USA: stæ'tʃəː· UK: stætʃər
szellemi képesség13
  1. power of mind
   USA: paʊ'əː· ʌ·v maɪ'nd UK: paʊər ɔv maɪnd
szellemi képességeit használja2
  1. intellectualize
   UK: ɪntɪlektjʊəlaɪz
szellemi kifáradás1
szellemi kimerültség1
szellemileg4
  1. spiritually
   USA: spɪ'rɪ·tʃʌ·wʌ·liː· UK: spɪrɪtʃʊəliː
szellemileg alacsonyrendű ember3
  1. pygmy
   USA: pɪ'gmiː· UK: pɪgmiː
  1. pigmy
   USA: pɪ'gmiː· UK: pɪgmiː
szellemileg a maga útját járó egyén1
  1. maverick
   USA: mæ'vrɪ·k UK: mævərɪk
szellemileg fejlődik2
  1. intellectualize
   UK: ɪntɪlektjʊəlaɪz
szellemileg visszamaradt3
  1. retarded
   USA: riː·tɔ'rdʌ·d UK: rɪtɑdɪd
szellemileg zavart2
  1. disoriented
   USA: dɪ"sɔː'riː·e"ntʌ·d UK: dɪsɔːrɪəntɪd
szellemi/lelki3
  1. psychical
   USA: saɪ'kɪ·kʌ·l UK: saɪkɪkl
  1. psychic
   USA: saɪ'kɪ·k UK: saɪkɪk
szellemi munkát végez2
  1. cerebrate
   UK: serɪbreɪt
szellemi nagyság1
  1. 1.1 luminary
   USA: luː'mʌ·ne"riː· UK: luːmɪnəriː
szellemi pályán lévők13
  1. professional classes
   USA: prʌ·fe'ʃʌ·nʌ·l klæ'sʌ·z UK: prəfeʃnəl klɑsɪz
szellemi párviadal13
  1. encounter of wits
   USA: e·nkaʊ'nəː· ʌ·v wɪ'ts UK: ɪnkaʊntər ɔv wɪts
szellemíró1
  1. 1.2 spook
   USA: spuː'k UK: spuːk
  1. 1.3 smoke
   USA: smoʊ'k UK: smoʊk
  1. nigger
   USA: nɪ'gəː· UK: nɪgər
  1. negro
   USA: niː'groʊ· UK: niːgroʊ
  1. jim crow
   USA: ʤɪ'm kroʊ' UK: ʤɪm kroʊ
  1. ghost-writer
   UK: goʊstraɪtə
  1. darkie
   USA: dɔ'rkiː· UK: dɑkiː
  1. darkey
   UK: dɑkiː
  1. 1.7 6 coon
   USA: kuː'n UK: kuːn
  1. buffalo
   USA: bʌ'fʌ·loʊ" UK: bʌfəloʊ
  1. 1.7 black
   USA: blæ'k UK: blæk
  1. african
   USA: æ'frɪ·kʌ·n UK: æfrɪkən
  1. ace of spades
   USA: eɪ's ʌ·v speɪ'dz UK: eɪs ɔv speɪdz
Report or add missing word to a dictionary...