COVID-19 Fight
276 matches in 9 dictionaries. Details
szellemiség1
  1. intellectuality
   UK: ɪntɪlektjʊælɪtiː
szellemi sziporka1
  1. spark of wit
   USA: spɔ'rk ʌ·v wɪ't UK: spɑk ɔv wɪt
  1. sally
   USA: sæ'liː· UK: sæliː
  1. a flash of wit
   USA: eɪ' flæ'ʃ ʌ·v wɪ't UK: eɪ flæʃ ɔv wɪt
(szellemi) táplálék1
  1. nutriment
   UK: njuːtrɪmənt
szellemi táplálék13
  1. nutriment
   UK: njuːtrɪmənt
szellemi termék13
  1. intellectual product
   USA: ɪ"nʌ·le'ktʃuː·ʌ·l prɔ'dʌ·kt UK: ɪntəlektʃʊəl prɔdʌkt
szellemi tevékenység1
  1. cerebration
   UK: serɪbreɪʃn
szellemi tompaság1
  1. slowness
   USA: sloʊ'nʌ·s UK: sloʊnəs
szellemi túlerőltetés13
  1. mental strain
   USA: me'ntʌ·l streɪ'n UK: mentl streɪn
szellemi zűrzavar1
  1. haze
   USA: heɪ'z UK: heɪz
szellemke1
 1. 59
  1. weaver
   USA: wiː'vəː· UK: wiːvər
  1. psyche
   USA: saɪ'kiː· UK: saɪkiː
szellemkép1
  1. ghost image
   USA: goʊ'st ɪ'mʌ·ʤ UK: goʊst ɪmɪʤ
szellem nélküli3
  1. sterile
   USA: ste'rʌ·l UK: steraɪl
szellemtelen3
  1. witless
   USA: wɪ'tlʌ·s UK: wɪtlɪs
szellemvasút1
  1. scenic railway
   USA: siː'nɪ·k reɪ'lweɪ" UK: siːnɪk reɪlweɪ
bajtársi szellem1
  1. esprit de corps
   USA: e·spriː' dʌ· kɔː'rz UK: espriː diː kɔːz
bürokratikus szellem1
  1. red tape
   USA: re'd teɪ'p UK: red teɪp
filiszteri szellem1
  1. philistinism
   UK: fɪlɪstɪnɪzm
gonosz szellem1
  1. gremlin
   USA: gre'mlʌ·n UK: gremlɪn
  1. goblin
   USA: gɔ'blɪ"n UK: gɔblɪn
  1. demon
   USA: diː'mʌ·n UK: diːmən
  1. bogle
   USA: boʊ'gʌ·l
  1. boggle
   USA: bɔ'gʌ·l UK: bɔgl
hullarabló szellem1
  1. ghoul
   UK: guːl
közösségi szellem1
  1. public spirit
   USA: pʌ'blɪ·k spɪ'rʌ·t UK: pʌblɪk spɪrɪt
Report or add missing word to a dictionary...