COVID-19 Fight
276 matches in 9 dictionaries. Details
a szellem világábanexp
  1. in the mental sphere
   USA: ɪ'n ðiː· me'ntʌ·l sfɪ'r UK: ɪn ðiː mentl sfɪər
rideg hivatali szellembenadv
  1. bureaucratically
   UK: bjʊərəkrætɪkliː
minden anyagi és szellemi erőt mozgósítóadj
szellemnoun
  1. r Zombie
   1. pluralForm:
   2. Zombies
   1. genitiveForm:
   2. Zombies
   3. Zombie
  1. e Wesenheit
   'veːzənhaɪt
   1. pluralForm:
   2. Wesenheiten
   1. genitiveForm:
   2. Wesenheit
  1. e Gesinnung
   gə'zɪnʊŋ
   1. pluralForm:
   2. Gesinnungen
   1. genitiveForm:
   2. Gesinnung
  1. r Geist
   'gaɪst
   1. genitiveForm:
   2. Geistes
szellemesadj
  1. witzig
   'vɪtsɪç
  1. launig
   'laʊnɪç
szellemes ötletnoun
szellemességnoun
  1. r Witz
   'vɪts
   1. pluralForm:
   2. Witze
   1. genitiveForm:
   2. Witzes
  1. r Spaß
   1. genitiveForm:
   2. Spaßes
  1. r Geist
   'gaɪst
   1. genitiveForm:
   2. Geistes
szellemessségnoun
  1. r Geist
   'gaɪst
   1. genitiveForm:
   2. Geistes
szellemet idézv
  1. figurative zitieren
   tsi'tiːrən
szellemiadj
szellemi beállítottságnoun
szellemi dolgozónoun
szellemi és lelki elszegényedésexp
szellemiségnoun
  1. e Geistigkeit
   'gaɪstɪçkaɪt
   1. genitiveForm:
   2. Geistigkeit
szellemtelenadj
szellemtelen (átv.)noun
  1. s Flach
   'flax
bajtársi szellemnoun
közösségi szellemnoun
rossz szellemnoun
  1. Unhold
   'ʊnhɔlt
vállalkozó szellemnoun
Report or add missing word to a dictionary...