COVID-19 Fight
szerencsésadv
  1. well
   USA: we'l UK: wel
  1. Hála a Mindenhatónak, hogy olyan szerencsésen megkaparintotta az írásaikat!
    1. And thank Almighty God you got their papers so well!
  1. regional Scot sonsy
   UK: sɔnsiː
  1. providential
   USA: prɔ"vʌ·de'ntʃʌ·l UK: prɔvɪdenʃl
  1. neat
   USA: niː't UK: niːt
  1. lucky
   USA: lʌ'kiː· UK: lʌkiː
  1. Sh gracious
   USA: greɪ'ʃʌ·s UK: greɪʃəs
  1. fortunate
   USA: fɔː'rtʃuː·nʌ·t UK: fɔːtʃənət
  1. felicitous
   USA: fʌ·lɪ'sʌ·tʌ·s UK: fəlɪsɪtəs
  1. favored
   USA: feɪ'vəː·d UK: feɪvərd
  1. benign
   USA: bʌ·naɪ'n UK: bɪnaɪn
  1. apt
   USA: æ'pt UK: æpt
szerencsés fickóexp
  1. lucky guy
   USA: lʌ'kiː· gaɪ' UK: lʌkiː gaɪ
  1. lucky beggar
   USA: lʌ'kiː· be'gəː· UK: lʌkiː begər
szerencsés fickó vagy!exp
  1. you lucky blighter!
   UK: juː lʌkiː blaɪtər
szerencsés fogásnoun
  1. tack
   USA: tæ'k UK: tæk
  1. lucky hit
   USA: lʌ'kiː· hɪ't UK: lʌkiː hɪt
  1. hit
   USA: hɪ't UK: hɪt
szerencsés húzásnoun
  1. lucky hit
   USA: lʌ'kiː· hɪ't UK: lʌkiː hɪt
  1. hit
   USA: hɪ't UK: hɪt
szerencsés kifejezésnoun
  1. felicity
   USA: fʌ·lɪ'sʌ·tiː· UK: fəlɪsɪtiː
szerencsés leletnoun
  1. lucky strike
   USA: lʌ'kiː· straɪ'k UK: lʌkiː straɪk
  1. lucky hit
   USA: lʌ'kiː· hɪ't UK: lʌkiː hɪt
  1. bonanza
   USA: bʌ·næ'nzʌ· UK: boʊnænzə
szerencsés menekülés/egy hajszálon múltexp
  1. a close call
   USA: eɪ' kloʊ'z kɔː'l UK: eɪ kloʊz kɔːl
szerencsés repülőutat!exp
  1. happy landing!
   USA: hæ'piː· læ'ndɪ·ŋ UK: hæpiː lændɪŋ
szerencsés szónoun
  1. felicity
   USA: fʌ·lɪ'sʌ·tiː· UK: fəlɪsɪtiː
szerencsés találatnoun
  1. pick-up
   USA: pɪ'kʌ"p UK: pɪkʌp
  1. lucky hit
   USA: lʌ'kiː· hɪ't UK: lʌkiː hɪt
szerencsés utatexp
  1. happy landing
   USA: hæ'piː· læ'ndɪ·ŋ UK: hæpiː lændɪŋ
szerencsés volta vmineknoun
  1. felicity
   USA: fʌ·lɪ'sʌ·tiː· UK: fəlɪsɪtiː
szerencsés véletlennoun
  1. godsend
   USA: gɔ'dse"nd UK: gɔdsend
szerencsés ötletnoun
  1. hit
   USA: hɪ't UK: hɪt
szerencsésenadv
  1. well
   USA: we'l UK: wel
  1. Nagyon jól zongorázik.
    1. She plays the piano very well.
  2. Hála a Mindenhatónak, hogy olyan szerencsésen megkaparintotta az írásaikat!
    1. And thank Almighty God you got their papers so well!
  1. Minden jó, ha a vége jó.
    1. All's well that ends well.
  1. favourably
   UK: feɪvərəbliː
  1. favorably
   USA: feɪ'vrʌ·bliː· UK: feɪvəreɪbliː
  1. blissfully
   USA: blɪ'sfʌ·liː· UK: blɪsfəliː
szerencsésen megúsztaexp
  1. that was a close call
   USA: ðʌ·t wʌ·z eɪ' kloʊ'z kɔː'l UK: ðət wɔz eɪ kloʊz kɔːl
szerencsésségnoun
  1. felicity
   USA: fʌ·lɪ'sʌ·tiː· UK: fəlɪsɪtiː
nem szerencsésadj
  1. unhappy
   USA: ʌ·nhæ'piː· UK: ʌnhæpiː
  1. ill
   USA: ɪ'l UK: ɪl
mákos (=szerencsés, szleng)noun
  1. lucky
   USA: lʌ'kiː· UK: lʌkiː
Report or add missing word to a dictionary...