COVID-19 Fight
99 matches in 8 dictionaries. Details
szerzetesnoun
  1. votary
   UK: voʊtəriː
  1. religious
   USA: riː·lɪ'ʤʌ·s UK: rɪlɪʤəs
 1. relig
  1. regular
   USA: reɪ'gyʌ·ləː· UK: regjʊlər
  1. monk
   USA: mʌ'ŋk UK: mʌŋk
  1. monastic
   USA: mʌ·næ'stɪ·k UK: mənæstɪk
  1. friar
   USA: fraɪ'əː· UK: fraɪər
szerzetesiadj
  1. religious
   USA: riː·lɪ'ʤʌ·s UK: rɪlɪʤəs
  1. monkish
   UK: mʌŋkɪʃ
  1. monastic
   USA: mʌ·næ'stɪ·k UK: mənæstɪk
  1. austere
   USA: ɔː·stɪ'r UK: ɔːstɪər
szerzetesi életnoun
  1. monasticism
   USA: mʌ·næ'stʌ·sɪ"zʌ·m UK: mənæstɪsɪzəm
szerzetesi fogadalmakexp
  1. monastic vows
   USA: mʌ·næ'stɪ·k vaʊ'z UK: mənæstɪk vaʊz
szerzetesi fogadalmat teszv
 1. relig
  1. profess
   USA: prʌ·fe's UK: prəfes
szerzetesi fogadalmat tettadj
  1. professed
   USA: prʌ·fe'st UK: prəfest
szerzetesi fogadalomnoun
 1. relig
  1. profession
   USA: prʌ·fe'ʃʌ·n UK: prəfeʃn
szerzetesi rendnoun
  1. monasticism
   USA: mʌ·næ'stʌ·sɪ"zʌ·m UK: mənæstɪsɪzəm
szerzetesnőnoun
 1. relig
  1. nun
   USA: nʌ'n UK: nʌn
szerzetesrendv
  1. order
   USA: ɔː'rdəː· UK: ɔːdər
szerzetesrend tagjanoun
  1. religious
   USA: riː·lɪ'ʤʌ·s UK: rɪlɪʤəs
szerzetességnoun
  1. monasticism
   USA: mʌ·næ'stʌ·sɪ"zʌ·m UK: mənæstɪsɪzəm
szerzetesszerűadj
  1. monkish
   UK: mʌŋkɪʃ
bencés szerzetesnoun
  1. Benedictine
   USA: be"nʌ·dɪ'ktiː·n UK: benɪdɪktɪn
ciszterci szerzetesnoun
  1. Cistercian
   USA: sɪ"stəː'ʃʌ·n UK: sɪstəːʃjən
dominikánus szerzetesadj
  1. cherubic
   USA: tʃəː·uː'bɪ·k UK: tʃɪruːbɪk
domonkosrendi szerzetesexp
  1. black friar
   USA: blæ'k fraɪ'əː· UK: blæk fraɪər
karmelita szerzetesexp
  1. white friar
   USA: hwaɪ't fraɪ'əː· UK: waɪt fraɪər
belép a (katolikus) papi / szerzetesi rendbev
  1. receive the tonsure
   UK: rɪsiːv ðiː tɔnʃər
szerzetesnoun
 1. relig
  1. r Mönch
   1. pluralForm:
   2. Mönche
   1. genitiveForm:
   2. Mönches
   3. Mönchs
 2. relig
  1. r Bruder
   'bruːdɐ
   1. genitiveForm:
   2. Bruders
Report or add missing word to a dictionary...