COVID-19 Fight
106
matches in the
töltv
  1. put in
   USA: pʊ't ɪ'n UK: pʊt ɪn
  1. pass
   USA: pæ's UK: pɑs
  1. line
   USA: laɪ'n UK: laɪn
  1. fill
   USA: fɪ'l UK: fɪl
  1. charge
   USA: tʃɔ'rʤ UK: tʃɑʤ
tölt (időt)v
  1. spend, spent
   USA: spe'nd spe'nt UK: spend spent
tölt; megtölt (vmit)exp
tölt, öntv
  1. pour
   USA: pɔː'r UK: pɔːr
tölteléknoun
  1. stuffing
   USA: stʌ'fɪ·ŋ UK: stʌfɪŋ
 1. gastro
  1. US filling
   USA: fɪ'lɪ·ŋ UK: fɪlɪŋ
töltelék, tömésnoun
  1. filling
   USA: fɪ'lɪ·ŋ UK: fɪlɪŋ
töltelékanyagnoun
  1. padding
   USA: pæ'dɪ·ŋ UK: pædɪŋ
töltelékkéntadv
  1. expletively
   UK: ekspliːtɪvliː
töltelékszónoun
 1. ling
  1. expletive
   USA: e'ksplʌ·tɪ·v UK: ɪkspliːtɪv
tölteniv
  1. fill
   USA: fɪ'l UK: fɪl
töltetnoun
  1. fill
   USA: fɪ'l UK: fɪl
  1. charge
   USA: tʃɔ'rʤ UK: tʃɑʤ
  1. A használatra előkészített indítótöltetet a 2. ábra mutatja.
    1. The booster charge prepared for use is shown in Figure 2.
töltet (fegyveré)noun
  1. load
   USA: loʊ'd UK: loʊd
töltetlenadj
  1. uncharged
   UK: ʌntʃɑʤd
töltet(nukleáris)noun
  1. thruster
   USA: θrʌ'stəː· UK: θrʌstər
tölténynoun
 1. mil
  1. cartridge
   USA: kɔ'rtrʌ·ʤ UK: kɑtrɪʤ
töltényhevedernoun
  1. loading belt
   USA: loʊ'dɪ·ŋ be'lt UK: loʊdɪŋ belt
  1. cartridge belt
   USA: kɔ'rtrʌ·ʤ be'lt UK: kɑtrɪʤ belt
töltényhüvelynoun
  1. case
   USA: keɪ's UK: keɪs
  1. Erre az esetre különösen jól emlékszem, mert valami törpe fogta el.
    1. I particularly recollect his case, from his being took by a dwarf.
tölténykarimanoun
 1. mil
  1. clip
   USA: klɪ'p UK: klɪp
tölténykeretnoun
 1. mil
  1. clip
   USA: klɪ'p UK: klɪp
tölténykivető szerkezetnoun
  1. ejector
   UK: ɪʤektər
Report or add missing word to a dictionary...