COVID-19 Fight
38 matches in 8 dictionaries. Details
további3
  1. other
   USA: ʌ'ðəː· UK: ʌðər
  1. more / any -
   USA: mɔː'r e'niː· UK: mɔːr eniː
  1. further
   USA: fəː'ðəː· UK: fəːðər
  1. Vannak még további atyai intelmei, mielőtt elköszön, Doolittle?
    1. Have you any further advice to give her before you go, Doolittle?
  2. Vannak még további atyai intelmei, mielőtt elköszön?
    1. Have you any further advice to give her before you go, Doolittle?
  1. 2.1 farther
   USA: fɔ'rðəː· UK: fɑðər
  1. additional
   USA: ʌ·dɪ'ʃnʌ·l UK: ədɪʃənl
  1. A további plenáris ülésszakokat Brüsszelben tartják.
    1. The periods of additional plenary sessions shall be held in Brussels.
továbbiakban4
  1. henceforward
   UK: hensfɔːwəd
további értesítésig13
  1. until further notice
   USA: ʌ·ntɪ'l fəː'ðəː· noʊ'tʌ·s UK: ʌntɪl fəːðər noʊtɪs
további vitának elejét veszi13
  1. close the door on
   USA: kloʊ'z ðiː· dɔː'r ɔ'n UK: kloʊz ðiː dɔːr ɔn
a továbbiakban4
  1. henceforth
   USA: he'nsfɔː'rθ UK: hensfɔːθ
néhány további példa13
  1. a few other examples
   USA: eɪ' fyuː' ʌ'ðəː· ɪ·gzæ'mpʌ·lz UK: eɪ fjuː ʌðər ɪgzɑmplz
'far' középfok: további3
  1. further
   USA: fəː'ðəː· UK: fəːðər
ezentúl, a továbbiakban1
  1. hereafter
   USA: hɪ·ræ'ftəː· UK: hɪərɑftər
lemond a további kutatásról vki után2
  1. give sy up for lost
   USA: gɪ'v saɪ' ʌ'p frəː· lɔː'st
projektum, léttesítmény - A Phare terminológiában a programok első fokú alprogramjainak elnevezése, amelyek számos további alprojektekre oszlanak. (PHARE)1
  1. project
   USA: prʌ·ʤe'kt UK: prɔʤekt
továbbiadj
  1. Weitere
   'vaɪtərə
  1. weiter
   'vaɪtɐ
további intézkedésigexp
  1. bis auf weiteres
   'bɪs 'aʊf 'vaɪtərəs
a továbbiakbanadv
  1. ferner
   'fɛɐnɐ
minden további nélkülexp
  1. ohne weiteres
   'oːnə 'vaɪtərəs
továbbiundef
továbbiundef
további haladékot adundef
  1. literary rincalzare
további halogatás nélkülundef
további jó munkát!undef
további jó napot!undef
Report or add missing word to a dictionary...