6 matches in 2 dictionaries. Details
turn awayv intrans v USA: təː'n ʌ·weɪ' UK: təːn əweɪ
turn awayv trans v USA: təː'n ʌ·weɪ' UK: təːn əweɪ
turn and turn awayexp USA: təː'n ʌ·nd təː'n ʌ·weɪ' UK: təːn ənd təːn əweɪ
turn awayundef
turned awayundef
turning awayundef
Report or add missing word to a dictionary...