106 matches in 9 dictionaries. Details
vállalatnoun
  1. undertaking
   USA: ʌ'ndəː·teɪ"kɪ·ŋ UK: ʌndəteɪkɪŋ
  1. informal show
   USA: ʃoʊ' UK: ʃoʊ
 1. rail naut
  1. line
   USA: laɪ'n UK: laɪn
 2. econ
  1. house
   USA: haʊ's UK: haʊz
  1. firm
   USA: fəː'm UK: fəːm
  1. A Bizottság külső vállalatokat bíz meg a könyvelések éves vizsgálatának elvégzésével.
    1. The Commission shall engage external firms to carry out an annual audit of its accounts.
  1. US enterprise
   USA: e'nəː·praɪ"z UK: entəpraɪz
 3. fin econ
  1. corporation
   USA: kɔː"rpəː·eɪ'ʃʌ·n UK: kɔːpəreɪʃn
 4. econ
  1. company
   USA: kʌ'mpʌ·niː· UK: kʌmpəniː
  1. business
   USA: bɪ'znʌ·s UK: bɪznəs
  1. business undertaking
   USA: bɪ'znʌ·s ʌ'ndəː·teɪ"kɪ·ŋ UK: bɪznəs ʌndəteɪkɪŋ
  1. business concern
   USA: bɪ'znʌ·s kʌ·nsəː'n UK: bɪznəs kənsəːn
(vállalat)felvásárlásnoun
  1. acquisition
   USA: æ"kwʌ·zɪ'ʃʌ·n UK: ækwɪzɪʃn
  1. A két cég egy lehetséges (vállalat)felvásárlás feltételeiről tárgyal.
    1. The two firms are negotiationg the conditions of a possible acquisition.
  2. A rendszert hagyni kell három percig stabilizálódni, majd meg kell ismételni az adatgyűjtést.
    1. Allow the system to stabilize for three minutes and repeat the data acquisition.
vállalatigazgatónoun
  1. business manager
   USA: bɪ'znʌ·s mæ'nʌ·ʤəː· UK: bɪznəs mænɪʤər
vállalati nyereségadó előlegv
  1. act
   USA: æ'kt UK: ækt
  1. A francia forradalom Isten cselekedete.
    1. The French revolution is an act of God.
  2. Ideje a cselekvésnek.
    1. It's time to act.
  3. A második felvonásban van egy apró szerepe.
    1. He plays a small role in the second act.
  4. Dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek nagyságának teljességéért!
    1. Praise him for his mighty acts: praise him according to the multitude of his greatness.
  5. Minden évben kiegészítik az adótörvényt, így az tartalmazza az aktuális változásokat.
    1. The Act of Taxation is amended each year, so it includes all relevant modifications.
vállalati perspektívák elemzéseexp
  1. SWOT analysis (strengths, weaknesses, opportunities, threats)
   UK: swɔt ənæləsɪs streŋθs wiːknəsɪz ɔpətjuːnɪtɪz θrets
vállalati szerkezetátalakítás (EU)exp
  1. enterprise restructuring
   USA: e'nəː·praɪ"z riː·strʌ'ktʃəː·ɪ·ŋ UK: entəpraɪz riːstrʌktʃərɪŋ
vállalati szerkezetátalakítás (PHARE)exp
  1. enterprise restructuring
   USA: e'nəː·praɪ"z riː·strʌ'ktʃəː·ɪ·ŋ UK: entəpraɪz riːstrʌktʃərɪŋ
vállalatközinoun
vállalatvezetőnoun
  1. head
   USA: he'd UK: hed
vállalatvezetőségnoun
  1. direction
   USA: dɪ·re'kʃʌ·n UK: dɪrekʃn
építkezési vállalatexp
  1. construction company
   USA: kʌ·nstrʌ'kʃʌ·n kʌ'mpʌ·niː· UK: kənstrʌkʃn kʌmpəniː
épitö vállalatnoun
  1. builder
   USA: bɪ'ldəː· UK: bɪldər
épitő vállalatexp
  1. building firm
   USA: bɪ'ldɪ·ŋ fəː'm UK: bɪldɪŋ fəːm
fuvarozási vállalatexp
  1. carrying trade
   USA: kæ'riː·ɪ·ŋ treɪ'd UK: kærɪɪŋ treɪd
fuvarozó vállalatnoun
  1. mover
   USA: muː'vəː· UK: muːvər
közszolgáltatási vállalatnoun
  1. utility
   USA: yuː·tɪ'lʌ·tiː· UK: juːtɪlɪtiː
  1. utility company
   USA: yuː·tɪ'lʌ·tiː· kʌ'mpʌ·niː· UK: juːtɪlɪtiː kʌmpəniː
  1. public utility undertaking
   USA: pʌ'blɪ·k yuː·tɪ'lʌ·tiː· ʌ'ndəː·teɪ"kɪ·ŋ UK: pʌblɪk juːtɪlɪtiː ʌndəteɪkɪŋ
(kül)kereskedelmi vállalatnoun
  1. trading company
   USA: treɪ'dɪ·ŋ kʌ'mpʌ·niː· UK: treɪdɪŋ kʌmpəniː
leány vállalatnoun
  1. branch
   USA: bræ'ntʃ UK: brɑntʃ
Multinacionális vállalatnoun
nagykereskedelmi vállalatnoun
 1. econ
  1. wholesaler
   USA: hoʊ'lseɪ"ləː· UK: hoʊlseɪlər
Report or add missing word to a dictionary...