COVID-19 Fight
változás1
 1. 51
  1. variation
   USA: ve"riː·eɪ'ʃʌ·n UK: veərɪeɪʃn
  1. 6.2 shift
   USA: ʃɪ'ft UK: ʃɪft
  1. round
   USA: raʊ'nd UK: raʊnd
  1. mutation
   USA: myuː·teɪ'ʃʌ·n UK: mjuːteɪʃn
  1. let-up
   USA: le'tʌ"p UK: letʌp
  1. fluctuation
   USA: flʌ"ktʃuː·eɪ'ʃʌ·n UK: flʌktʃʊeɪʃn
  1. chop
   USA: tʃɔ'p UK: tʃɔp
  1. changing
   USA: tʃeɪ'nʤɪ·ŋ UK: tʃeɪnʤɪŋ
  1. change
   USA: tʃeɪ'nʤ UK: tʃeɪnʤ
  1. change / a -
   USA: tʃeɪ'nʤ eɪ' UK: tʃeɪnʤ eɪ
  1. alteration
   USA: ɔː"ltəː·eɪ'ʃʌ·n UK: ɔːltəreɪʃn
változás/csere1
  1. change
   USA: tʃeɪ'nʤ UK: tʃeɪnʤ
változási tartomány2
  1. range
   USA: reɪ'nʤ UK: reɪnʤ
állandó változás1
  1. flux
   USA: flʌ'ks UK: flʌks
hirtelen változás1
  1. revulsion
   USA: riː·vʌ'lʃʌ·n UK: rɪvʌlʃn
  1. 1.2 break
   USA: breɪ'k UK: breɪk
nyíltszíni változás1
 1. 792
  1. transformation scene
   USA: træ"nsfəː·meɪ'ʃʌ·n siː'n UK: trænsfəmeɪʃn siːn
változó, változásban lévö1
  1. changing
   USA: tʃeɪ'nʤɪ·ŋ UK: tʃeɪnʤɪŋ
szakadatlan változási folyamat13
  1. flux
   USA: flʌ'ks UK: flʌks
gyökeres változások13
  1. sweeping changes
   USA: swiː'pɪ·ŋ tʃeɪ'nʤʌ·z UK: swiːpɪŋ tʃeɪnʤɪz
maradandó változások13
  1. irrevocable changes
   USA: ɪ·re'vʌ·kʌ·bʌ·l tʃeɪ'nʤʌ·z UK: ɪrevəkəbl tʃeɪnʤɪz
mélyreható változások13
  1. sweeping changes
   USA: swiː'pɪ·ŋ tʃeɪ'nʤʌ·z UK: swiːpɪŋ tʃeɪnʤɪz
későbbi nagy változások jelentéktelen kezdete13
  1. thin edge of the wedge
   USA: θɪ'n e'ʤ ʌ·v ðiː· we'ʤ UK: θɪn eʤ ɔv ðiː weʤ
  1. small edge of the wedge
   USA: smɔː'l e'ʤ ʌ·v ðiː· we'ʤ UK: smɔːl eʤ ɔv ðiː weʤ
a Finanszírozási Nyilatkozat kiegészítése - a Nyilatkozatban meghatározott célok, tevékenységek és várható költségek nagyobb arányú változását részletező, a szerződő felek által aláírt okmány. (PHARE)13
  1. addendum to a Financing Memorandum
   USA: ʌ·de'dʌ·m tʌ· eɪ' faɪ·næ'nsɪ·ŋ me"məː·æ'ndʌ·m UK: ədendəm tuː eɪ faɪnænsɪŋ memərændəm
Report or add missing word to a dictionary...