COVID-19 Fight
12 matches in 7 dictionaries. Details
zörögv
  1. rustle
   USA: rʌ'sʌ·l UK: rʌsl
  1. rattle
   USA: ræ'tʌ·l UK: rætl
  1. clatter
   USA: klæ'təː· UK: klætər
  1. chatter
   USA: tʃæ'təː· UK: tʃætər
nem zörög a haraszt, ...exp
  1. no smoke without fire
   USA: noʊ' smoʊ'k wɪ"ðaʊ't faɪ'r UK: noʊ smoʊk wɪðaʊt faɪər
zörögv
  1. rattern
   'ratɐn
  1. rasseln
   'rasəln
  1. rascheln
   'raʃəln
  1. rappeln
   'rapəln
  1. poltern
   'pɔltɐn
  1. pochen
   'pɔxən
  1. klirren
   'klɪrən
zörögve mozogexp
  1. rascheln (i.)
   'raʃəln 'iː
zörögv
  1. szeleścić
   1. firstPersonSingular:
   2. szeleszczę
   1. thirdPersonSingular:
   2. szeleści
zörögundef
 1. szélben
 2. pl. avar
zörögni/kattogni/kopogni kezdundef
zörögnoun
zörögv
Report or add missing word to a dictionary...