Cover photo

Batman AO

English-Hungarian open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrator of the dictionary: holyraign
Reverse dictionary: Batman AO
0 Words
0 Translations
0 Examples
0 Expressions
114 matches in 9 dictionaries.
véletlenül éppen összetalálkoztam veleexp
  1. i chanced to meet him
   UK: aɪ tʃɑnst tuː miːt hɪm
aznap éppen rossz napja voltexp
  1. it was one of his off days
   USA: ʌ·t wʌ·z hwʌ'n ʌ·v hʌ·z ɔː'f deɪ'z UK: ɪt wɔz wʌn ɔv hɪz ɔf deɪz
a dolog éppen fordítva vanexp
  1. the shoe is on the other foot
   USA: ðiː· ʃuː' ʌ·z ɔ'n ðiː· ʌ'ðəː· fʊ't UK: ðiː ʃuː ɪz ɔn ðiː ʌðər fʊt
(a) dolog éppen fordítva vanexp
  1. shoe is on the other foot
   USA: ʃuː' ʌ·z ɔ'n ðiː· ʌ'ðəː· fʊ't UK: ʃuː ɪz ɔn ðiː ʌðər fʊt
most rögtön; éppen mostexp
  1. right now
   USA: raɪ't naʊ' UK: raɪt naʊ
éppenmodif
  1. just
   'ʝʊst
éppenadv
  1. Punkt
   'pʊŋkt
  1. knapp
   'knap
  1. Gerade
   gə'raːdə
  1. dabei
   da'baɪ
éppenadv
  1. pont abban az időben eben
   'eːbən
éppenadv
  1. erősítő szóként so
   'zoː
éppen azértadv
éppen azon volt, hogy jöjjönexp
  1. er war dabei zu kommen
   'eːɐ 'vaːɐ da'baɪ 'tsuː 'kɔmən
éppen csak hogyexp
  1. zur Not
   'tsuːɐ 'noːt
  1. stand genau
   gə'naʊ
éppen ez az !exp
  1. das ist es eben !
   'das 'ɪst 'ɛs 'eːbən
éppen ezértadv
éppen hogyexp
  1. genau
   gə'naʊ
éppen mostadv
  1. nun
   'nuːn
  1. kaum
   'kaʊm
éppen mostadv
éppen õexp
  1. er speziell ...
   'eːɐ ʃpe'tsiɛl
éppenséggeladv
éppen(séggel), igazán, valósággaladj
Report or add missing word to a dictionary...