Cover photo

Zenei szótár

Hungarian-English open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrator of the dictionary: Grande
Reverse dictionary: Musical Dictionary
7 Words
7 Translations
0 Examples
0 Expressions
413 matches in 11 dictionaries. Details
célszerűségnoun
  1. e Zielstrebigkeit
   'tsiːlʃtreːbɪçkaɪt
   1. genitiveForm:
   2. Zielstrebigkeit
céltáblanoun
 1. mil sports
  1. e Scheibe
   'ʃaɪbə
   1. pluralForm:
   2. Scheiben
   1. genitiveForm:
   2. Scheibe
céltartaléknoun
célt eltalálv
céltudatosadj
  1. zielstrebig
   'tsiːlʃtreːbɪç
céltudatosságnoun
  1. e Konsequenz
   kɔnze'kvɛnts
   1. pluralForm:
   2. Konsequenzen
   1. genitiveForm:
   2. Konsequenz
célzásnoun
  1. r Wink
   'vɪŋk
   1. pluralForm:
   2. Winke
   1. genitiveForm:
   2. Winkes
   3. Winks
  1. Absehen
   'apzeːən
célzatosadj
célzatosságnoun
  1. e Tendenz
   tɛn'dɛnts
   1. pluralForm:
   2. Tendenzen
   1. genitiveForm:
   2. Tendenz
  1. figurative e Spitze
   'ʃpɪtsə
   1. pluralForm:
   2. Spitzen
   1. genitiveForm:
   2. Spitze
célzottadj
mi célból ?exp
  1. wozu ?
   vo'tsuː
házasság céljábólexp
  1. zwecks Ehe
   'tsvɛks 'eːə
amely célraadv
  1. wozu
   vo'tsuː
nem célravezetőadj
félreérthetetlen célzásexp
ennek az a célja ...exp
Report or add missing word to a dictionary...