Cover photo

Bővített Magyar-Angol szótár

Hungarian-English moderated and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrator of the dictionary: adam1
30 Words
31 Translations
0 Examples
0 Expressions

Recent activities

leminhtan2's picture

leminhtan2 replied on felsőmaró:

nhân sâm hàn quốc 6 năm là một trong những loại thảo dược tự nhiên nhan sam han quoc,...

2017/12/07 - 11:03
liuchunkai's picture

liuchunkai replied on sheldon.:

20171130lck

mcm outlet


2017/11/30 - 09:44
liuchunkai's picture

liuchunkai replied on felsőmaró:

20171130lck

mcm outlet


2017/11/30 - 09:37
Anonymous's picture

Anonymous wants to add the word 'I'm in oxford' to the Bővített Magyar-Angol szótár.

2017/11/28 - 18:32
leminhtan2's picture

leminhtan2 replied on felsőmaró:

nấm linh chi hàn quốc hay nấm linh chi là Địa...

2017/11/11 - 06:07
yangping55's picture

yangping55 replied on sheldon.:

chanyuan2017.11.01

fitflops shoes


2017/11/01 - 07:19
hovanla's picture

hovanla replied on felsőmaró:

Nho thanh phan duong chat va duoc chat da dang nhu vay ma cong dung cua nhan sam...

2017/10/16 - 03:39
vanlh2017's picture
2017/10/03 - 05:15
vanlh2017's picture
2017/10/03 - 05:14
vanlh2017's picture
2017/10/03 - 05:14