Cover photo

Hungarian-English dictionary

Hungarian-English open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: English-Hungarian dictionary
112503 Words
208930 Translations
4982 Examples
345 Expressions
mérték1
  1. Troy
   USA: trɔɪ' UK: trɔɪ
 1. 66
  1. test
   USA: te'st UK: test
 2. 53
  1. standard
   USA: stæ'ndəː·d UK: stændəd
  1. scale
   USA: skeɪ'l UK: skeɪl
  1. Azon nyomban valami hályogféle vált le szeméről, és visszanyerte látását.
    1. And immediately there fell from his eyes as it were scales: and he received his sight.
  1. rate
   USA: reɪ't UK: reɪt
  1. measurement
   USA: me'ʒəː·mʌ·nt UK: meʒəmənt
  1. measure
   USA: me'ʒəː· UK: meʒər
  1. mark
   USA: mɔ'rk UK: mɑk
  1. gauge
   USA: geɪ'ʤ UK: geɪʤ
  1. gage
   USA: geɪ'ʤ UK: geɪʤ
  1. extent
   USA: ɪ·kste'nt UK: ɪkstent
  1. Bizonyos fokig még az arca is megváltozott.
    1. Her face had changed to a certain extent.
  2. Bemutatják, hogy milyen mértékben valósultak meg a program célkitűzései.
    1. They will show to what extent the objectives of the programme have been achieved.
  1. degree
   USA: dɪ·griː' UK: dɪgriː
  1. Ezzel a csúszkával lehet beállítani a nagyítás mértékét.
    1. You can use this slider to control the degree of enlargement.
  1. cadence
   USA: keɪ'dʌ·ns UK: keɪdəns
mérték, kiterjedés1
  1. extent
   USA: ɪ·kste'nt UK: ɪkstent
mérték nélkül4
  1. inordinately
   USA: ɪ"nɔː'rdʌ·nʌ·tliː· UK: ɪnɔːdɪnətliː
mérték nélkül iszik2
  1. drink to excess
   USA: drɪ'ŋk tʌ· ɪ·kse's UK: drɪŋk tuː ɪkses
mérték után készített3
  1. bespoke
   UK: bɪspoʊk
mérték után készült3
mérték után készült ruha1
  1. custom clothes
   USA: kʌ'stʌ·m kloʊ'z UK: kʌstəm kloʊðz
mérték utáni munka1
  1. jobbing
   UK: ʤɔbɪŋ
mérték utáni rendelésre13
  1. made to measure
   USA: meɪ'd tʌ· me'ʒəː· UK: meɪd tuː meʒər
mértékadó3
  1. standard
   USA: stæ'ndəː·d UK: stændəd
mértékegység1
  1. unit
   USA: yuː'nʌ·t UK: juːnɪt
  1. measure
   USA: me'ʒəː· UK: meʒər
  1. A méter a hosszúság mértékegysége.
    1. A metre is a measure of length.
mértéken aluli3
  1. undersize
   UK: ʌndərsaɪz
mértéken felül13
  1. beyond measure
   USA: biː"ɔː'nd me'ʒəː· UK: bɪjɔnd meʒər
mértékes3
  1. cadenced
   UK: keɪdənst
mértéket venni13
  1. take measure
   USA: teɪ'k me'ʒəː· UK: teɪk meʒər
mértéket vesz2
  1. measure
   USA: me'ʒəː· UK: meʒər
mértéket vesz vkiről2
mértékkel13
  1. in reason
   USA: ɪ'n riː'zʌ·n UK: ɪn riːzən
mértékletes3
  1. temperate
   USA: te'mpəː·ʌ·t UK: tempərət
  1. 1.1 sober
   USA: soʊ'bəː· UK: soʊbər
  1. moderate
   USA: mɔ'dəː·eɪ"t UK: mɔdəreɪt
  1. frugal
   USA: fruː'gʌ·l UK: fruːgl
  1. continent
   USA: kɔ'ntʌ·nʌ·nt UK: kɔntɪnənt
  1. abstemious
   UK: əbstiːmɪəs
mértékletes életmód13
  1. moderate life
   USA: mɔ'dəː·eɪ"t laɪ'f UK: mɔdəreɪt laɪf
Report or add missing word to a dictionary...