Cover photo

Hungarian-German dictionary

Hungarian-German open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, Péter Pallinger
Reverse dictionary: German-Hungarian dictionary
39557 Words
72606 Translations
0 Examples
20 Expressions
188 matches in 9 dictionaries.
kérdésnoun
  1. score
   USA: skɔː'r UK: skɔːr
  1. question
   USA: kwe'ʃʌ·n UK: kwestʃən
  1. Amilyen a kérdés, olyan a felelet.
    1. Like question, like answer.
    1. Like question, like answer.
  1. question
   USA: kwe'ʃʌ·n UK: kwestʃən
  1. Amilyen a kérdés, olyan a felelet.
    1. Like question, like answer.
    1. Like question, like answer.
  1. query
   USA: kwiː'riː· UK: kwɪəriː
  1. Megkockáztatott egy kérdést.
    1. He hazarded a query.
  1. point
   USA: pɔɪ'nt UK: pɔɪnt
  1. matter
   USA: mæ'təː· UK: mætər
  1. Máris megismerted Mr. Willoughby nézeteit jóformán minden fontos kérdésben.
    1. You have already ascertained Mr. Willoughby's opinion in almost every matter of importance.
  1. issue
   USA: ɪ'ʃuː· UK: ɪʃuː
  1. A Bizottság kivizsgálta ezt a kérdést.
    1. This issue was investigated by the Commission.
  2. Belemerültem egy másik problémába és könnyen megesik velem, hogy az ilyen gyakorlati következményekre nem terjed ki a figyelmem.
    1. My mind was preoccupied with another problem, and I'm apt to disregard these practical side issues.
kérdéseket tesz felv
  1. quiz
   USA: kwɪ'z UK: kwɪz
kérdésesadj
  1. vexed
   USA: ve'kst UK: vekst
  1. questionable
   USA: kwe'stʃʌ·nʌ·bʌ·l UK: kwestʃənəbl
  1. problematic
   USA: prɔ"blʌ·mæ'tɪ·k UK: prɔbləmætɪk
  1. pending
   USA: pe'ndɪ·ŋ UK: pendɪŋ
  1. equivocal
   USA: ɪ·kwɪ'vʌ·kʌ·l UK: ɪkwɪvəkl
kérdéses dolgot bizonyítottnak veszexp
  1. beg the question
   USA: be'g ðiː· kwe'ʃʌ·n UK: beg ðiː kwestʃən
kérdésessé teszv
  1. impugn
   USA: ɪ"mpyuː'n UK: ɪmpjuːn
kérdés, probléma; pont(szám)noun
  1. point
   USA: pɔɪ'nt UK: pɔɪnt
kérdés, probléma, vitapontexp
kérdést feltenniexp
  1. put a question to
   USA: pʊ't eɪ' kwe'ʃʌ·n tʌ· UK: pʊt eɪ kwestʃən tuː
kérdést felvetexp
  1. raise an issue
   USA: reɪ'z ʌ·n ɪ'ʃuː· UK: reɪz ən ɪʃuː
kérdést tesz felexp
  1. question / put a - (to)
   USA: kwe'ʃʌ·n pʊ't eɪ' tʌ· UK: kwestʃən pʊt eɪ tuː
  1. put a question (to)
   USA: pʊ't eɪ' kwe'ʃʌ·n tʌ· UK: pʊt eɪ kwestʃən tuː
becsületbeli kérdésexp
  1. point of honour
   UK: pɔɪnt ɔv ɔnər
  1. point of honor
   USA: pɔɪ'nt ʌ·v ɔ'nəː· UK: pɔɪnt ɔv ɔnər
beugrató kérdésnoun
  1. loaded question
   USA: loʊ'dʌ·d kwe'ʃʌ·n UK: loʊdɪd kwestʃən
égető kérdésexp
  1. burning question
   USA: bəː'nɪ·ŋ kwe'ʃʌ·n UK: bəːnɪŋ kwestʃən
egyenes kérdésexp
  1. direct question
   USA: dɪ·re'kt kwe'ʃʌ·n UK: dɪrekt kwestʃən
elvi kérdésexp
  1. matter of principle
   USA: mæ'təː· ʌ·v prɪ'nsʌ·pʌ·l UK: mætər ɔv prɪnsəpl
felvetődik (kérdés)v
  1. be raised
   USA: biː· reɪ'zd UK: biː reɪzd
fogas kérdésexp
  1. teaser
   USA: tiː'zəː· UK: tiːzər
  1. sticker
   USA: stɪ'kəː· UK: stɪkər
  1. puzzler
   USA: pʌ'zləː· UK: pʌzlər
  1. poser
   USA: poʊ'zəː· UK: poʊzər
  1. catch
   USA: kæ'tʃ UK: kætʃ
kényes (kérdés)adj
  1. prickly
   USA: prɪ'kliː· UK: prɪkliː
lelkiismereti kérdésexp
  1. a case for conscience
   USA: eɪ' keɪ's frəː· kɔ'nʃʌ·ns UK: eɪ keɪs fəː kɔnʃəns
nehéz kérdésnoun
  1. tickler
   UK: tɪklər
  1. teaser
   USA: tiː'zəː· UK: tiːzər
  1. informal staggerer
   UK: stægərər
Report or add missing word to a dictionary...