Cover photo

Italian-Hungarian dictionary

Italian-Hungarian open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrator of the dictionary: admin
Reverse dictionary: Hungarian-Italian dictionary
96538 Words
279033 Translations
0 Examples
0 Expressions
426
matches in the
dudsexp USA: dʌ'dz UK: dʌdz
duenoun USA: dyuː' UK: djuː
  1. Sophy arrives at the house of Dora's aunts, in due course.
    1. Sophy kellő időben megérkezik Dora nénikéinek a házába.
dueadj USA: dyuː' UK: djuː
 1. fin
  1. It refers to the second obligation, which is not yet due.
    1. Ez a második váltóra vonatkozik, amely még nem esedékes.
  1. Member States shall communicate this information to the Commission after due verification.
    1. A tagállamok megfelelő felülvizsgálat után közlik a Bizottsággal ezt az információt.
  2. Generosity is a very fine thing, at a proper time and within due limits.
    1. Szép dolog a nagylelkűség, megfelelő időben s kellő határok közt.
    1. Szép dolog a nagylelkűség, megfelelő időben s kellő határok közt.
due courseexp USA: dyuː' kɔː'rs UK: djuː kɔːs
due datenoun USA: dyuː' deɪ't UK: djuː deɪt
due diligenceexp USA: dyuː' dɪ'lʌ·ʤʌ·ns UK: djuː dɪlɪʤəns
due diligenceexp USA: dyuː' dɪ'lʌ·ʤʌ·ns UK: djuː dɪlɪʤəns
due foresightexp USA: dyuː' fɔː'rsaɪ"t UK: djuː fɔːsaɪt
due northexp USA: dyuː' nɔː'rθ UK: djuː nɔːθ
due tov USA: dyuː' tʌ· UK: djuː tuː
due to happenexp USA: dyuː' tʌ· hæ'pʌ·n UK: djuː tuː hæpən
due to (the delay)exp USA: dyuː' tʌ· ðiː· dʌ·leɪ' UK: djuː tuː ðiː dɪleɪ
duelnoun USA: duː'ʌ·l UK: djuːəl
duelv intrans v USA: duː'ʌ·l UK: djuːəl
duelistnoun USA: duː'ʌ·lɪ·st UK: djuːəlɪst
duellernoun UK: djuːələ
duellistnoun UK: djuːəlɪst
duennanoun UK: djuːenə
Report or add missing word to a dictionary...