COVID-19 Fight
313
matches in the
hajónoun
  1. vessel
   USA: ve'sʌ·l UK: vesəl
  1. surface ship
   USA: səː'fʌ·s ʃɪ'p UK: səːfɪs ʃɪp
  1. ship
   USA: ʃɪ'p UK: ʃɪp
  1. A süllyedő hajót elhagyják a patkányok.
    1. Rats desert/foresake/leave a sinking ship (a falling house).
    1. Rats desert/foresake/leave a sinking ship (a falling house).
  1. ship
   USA: ʃɪ'p UK: ʃɪp
  1. A süllyedő hajót elhagyják a patkányok.
    1. Rats desert/foresake/leave a sinking ship (a falling house).
    1. Rats desert/foresake/leave a sinking ship (a falling house).
  1. nave
   USA: neɪ'v UK: neɪv
  1. man, men
   USA: mæ'n me'n UK: mæn men
 1. naut
  1. craft
   USA: kræ'ft UK: krɑft
hajó bal oldalanoun
  1. port
   USA: pɔː'rt UK: pɔːt
hajó baloldali előrészénexp
  1. on the port bow
   USA: ɔ'n ðiː· pɔː'rt boʊ' UK: ɔn ðiː pɔːt boʊ
hajó biztosítás ( hajó CASCÓ )exp
  1. hull insurance
   USA: hʌ'l ɪ"nʃʊ'rʌ·ns UK: hʌl ɪnʃʊərəns
hajó elejev
  1. bow
   USA: boʊ' UK: boʊ
hajó elejénexp
  1. on the bow
   USA: ɔ'n ðiː· boʊ' UK: ɔn ðiː boʊ
hajó eltérése irányátóladj
  1. sheer
   USA: ʃɪ'r UK: ʃɪər
hajó előrészenoun
 1. naut
  1. bow
   USA: boʊ' UK: boʊ
hajó faránadv
 1. naut
  1. astern
   UK: əstəːn
hajó haladásanoun
  1. seaway
   USA: siː'weɪ" UK: siːweɪ
hajó helyének megállapításanoun
 1. naut
  1. reckoning
   USA: re'knɪ·ŋ UK: rekənɪŋ
hajó hátsó részenoun
  1. stern
   USA: stəː'n UK: stəːn
hajó közepenoun
  1. mid-ship
   UK: mɪdʃɪp
hajó közepénadv
  1. midships
   UK: mɪdʃɪps
  1. amidships
   USA: ʌ·mɪ'dʃʌ·ps UK: əmɪdʃɪps
hajó legnagyobb szélességenoun
  1. beam
   USA: biː'm UK: biːm
hajó legszélesebb részev
  1. bilge
   UK: bɪlʤ
hajó nyomanoun
  1. literary furrow
   USA: fəː'oʊ· UK: fʌroʊ
hajó oldalanoun
  1. broadside
   USA: brɔː'dsaɪ"d UK: brɔːdsaɪd
hajó oldalán átadv
 1. naut
  1. overboard
   USA: oʊ'vəː·bɔː"rd UK: oʊvəbɔːd
hajó oldalánálexp
  1. on the broadside
   USA: ɔ'n ðiː· brɔː'dsaɪ"d UK: ɔn ðiː brɔːdsaɪd
Report or add missing word to a dictionary...