fogorvosi székexp
  1. dentist's chair
   USA: de'nʌ·s tʃe'r UK: dentɪsts tʃeər
fonott széknoun
megroggyant székexp
  1. lopsided chair
   USA: lɔ'psaɪ'dʌ·d tʃe'r UK: lɔpsaɪdɪd tʃeər
rozzant székexp
  1. lopsided chair
   USA: lɔ'psaɪ'dʌ·d tʃe'r UK: lɔpsaɪdɪd tʃeər
támlátlan széknoun
  1. stool
   USA: stuː'l UK: stuːl
két szék közt a földre ülexp
  1. fall between two stools
   USA: fɔ'l biː·twiː'n tuː' stuː'lz UK: fɔːl bɪtwiːn tuː stuːlz
könnyű székelésexp
  1. loose bowels
   USA: luː's baʊ'lz UK: luːs baʊəlz
kerti székfűnoun
  1. feverfew
   USA: fiː'vəː·fyuː" UK: fiːvərfjuː
főesperesi székhelynoun
 1. relig
  1. archdeaconry
   UK: ɑtʃdiːkənriː
  1. archdeaconate
   UK: ɑtʃdiːkənɪt
megyei székhelynoun
  1. county town
   USA: kaʊ'niː· taʊ'n UK: kaʊntiː taʊn
londoni székhelyüexp
egyesületi székháznoun
  1. clubhouse
   USA: klʌ'bhaʊ"s UK: klʌbhaʊs
  1. club-house
   USA: klʌ'bhaʊ"s UK: klʌbhaʊs
lágy székletnoun
 1. med
  1. laxity
   USA: læ'ksʌ·tiː· UK: læksɪtiː
állítható támlájú székexp
  1. reclining chair
   USA: riː·klaɪ'nɪ·ŋ tʃe'r UK: rɪklaɪnɪŋ tʃeər
kis alacsony széknoun
  1. cricket
   USA: krɪ'kʌ·t UK: krɪkɪt
kicsi apró székletdarabkaexp
  1. piece of shit
   USA: piː's ʌ·v ʃiː't UK: piːs ɔv ʃɪt
alacsony kerek párnázott széknoun
  1. squab
   UK: skwɔb
Ez az én székemexp
  1. This is my chair
   USA: ðʌ·s ʌ·z maɪ' tʃe'r UK: ðɪs ɪz maɪ tʃeər
újból elfoglal (helyet, széket)v
  1. resume
   USA: re'zʌ·meɪ" UK: rɪzjuːm
Report or add missing word to a dictionary...