COVID-19 Fight
hamis érveléssel félrevezet2
  1. sophisticate
   USA: sʌ·fɪ'stɪ·kʌ·t UK: səfɪstɪkeɪt
hamisan érvelő3
  1. sophistical
   UK: səfɪstɪkəl
  1. sophistic
   UK: səfɪstɪk
gyenge érverés13
  1. low pulse
   USA: loʊ' pʌ'ls UK: loʊ pʌls
gyors érverés13
  1. quick pulse
   USA: kwɪ'k pʌ'ls UK: kwɪk pʌls
  1. frequent pulse
   USA: friː'kwe"nt pʌ'ls UK: friːkwənt pʌls
nyugtalan érverés13
  1. flurried pulse
   USA: fləː'iː·d pʌ'ls UK: flʌrɪd pʌls
sebes érverés13
  1. quick pulse
   USA: kwɪ'k pʌ'ls UK: kwɪk pʌls
szapora érverés13
  1. quick pulse
   USA: kwɪ'k pʌ'ls UK: kwɪk pʌls
  1. high pulse
   USA: haɪ' pʌ'ls UK: haɪ pʌls
még érvényes3
  1. unexpired
   USA: ʌ"nɪ·kspaɪ'əː·d UK: ʌnɪkspaɪəd
  1. it still holds good
   USA: ʌ·t stɪ'l hoʊ'ldz gʌ·d UK: ɪt stɪl hoʊldz gʊd
(még) érvényes3
  1. unexpired
   USA: ʌ"nɪ·kspaɪ'əː·d UK: ʌnɪkspaɪəd
nem érvényes13
  1. no longer available
   USA: noʊ' lɔː'ŋgəː· ʌ·veɪ'lʌ·bʌ·l UK: noʊ lɔŋgər əveɪləbl
visszavonásig érvényes13
  1. valid until recalled
   USA: væ'lʌ·d ʌ·ntɪ'l rɪ·kɔː'ld UK: vælɪd ʌntɪl rɪkɔːld
 1. 340
  1. ambulatory
   USA: æ'mbyʌ·lʌ·tɔː"riː· UK: æmbjʊlətəriː
szerződés érvényességi ideje1
  1. contract time
   USA: kʌ·ntræ'kt taɪ'm UK: kɔntrækt taɪm
szerződés érvényességi ideje (PHARE)13
  1. contract time
   USA: kʌ·ntræ'kt taɪ'm UK: kɔntrækt taɪm
követelést érvényesít13
  1. prefer a claim
   USA: priː·fəː' eɪ' kleɪ'm UK: prɪfəːr eɪ kleɪm
az érvényesülés művészete13
  1. the art of getting on
   USA: ðiː· ɔ'rt ʌ·v gɪ'tɪ·ŋ ɔ'n UK: ðiː ɑt ɔv getɪŋ ɔn
végrehajt, érvényre juttat3
  1. enforced
   USA: e·nfɔː'rst UK: ɪnfɔːst
általános érvényűvé tesz2
  1. generalize
   USA: ʤe'nəː·ʌ·laɪ"z UK: ʤenrəlaɪz
nincs egyetlen érve sem13
halomra dönt (érveket)2
  1. knock into a cocked hat
   USA: nɔ'k ɪ"ntʌ· eɪ' kɔ'kt hæ't UK: nɔk ɪntuː eɪ kɔkt hæt
vkit támogatva érvel2
  1. hold a brief for sy
   USA: hoʊ'ld eɪ' briː'f frəː· saɪ'
Report or add missing word to a dictionary...