COVID-19 Fight
félrevezető hamis érvelés1
  1. sophistication
   USA: sʌ·fɪ"stɪ·keɪ'ʃʌ·n UK: səfɪstɪkeɪʃn
szétzúzza az érvelést2
  1. riddle an argument
   USA: rɪ'dʌ·l ʌ·n ɔ'rgyʌ·mʌ·nt UK: rɪdl ən ɑgjʊmənt
kitapintja vki érverését2
egy napig érvényes menettéri jegy13
  1. day return ticket
   USA: deɪ' riː·təː'n tɪ'kʌ·t UK: deɪ rɪtəːn tɪkɪt
mindkét félre érvényes/mindkettőnket egyaránt érinti13
  1. that cuts both ways
   USA: ðʌ·t kʌ'ts boʊ'θ weɪ'z UK: ðət kʌts boʊθ weɪz
tagadja az érvényességét2
  1. infirm
   USA: ɪ"nfəː'm UK: ɪnfəːm
pályázati eljárás érvénytelenítése (EU)13
  1. cancellation of the tender procedure
   USA: kæ"nsʌ·leɪ'ʃʌ·n ʌ·v ðiː· te'ndəː· proʊ·siː'ʤəː· UK: kænsəleɪʃn ɔv ðiː tendər prəsiːʤər
pályázati eljárás érvénytelenítése (PHARE)13
  1. cancellation of the tender procedure
   USA: kæ"nsʌ·leɪ'ʃʌ·n ʌ·v ðiː· te'ndəː· proʊ·siː'ʤəː· UK: kænsəleɪʃn ɔv ðiː tendər prəsiːʤər
idetartozik/jól alátámasztja az érvelést/megvilágítja a kérdést13
  1. it is a case in point
   USA: ʌ·t ʌ·z eɪ' keɪ's ɪ'n pɔɪ'nt UK: ɪt ɪz eɪ keɪs ɪn pɔɪnt
címzett, kedvezményezett - Az érvényes EK-rendelkezések szerint a Phare segélyprogramban részvételre alkalmas ország (PHARE)3
  1. recipient
   USA: rʌ·sɪ'piː·ʌ·nt UK: rɪsɪpɪənt
kétségbe vonja az érvényességét2
  1. infirm
   USA: ɪ"nfəː'm UK: ɪnfəːm
joga van az érvényesüléshez13
  1. have one's place in the sun
   USA: hæ'v wʌ'nz pleɪ's ɪ'n ðiː· sʌ'n UK: hæv wʌnz pleɪs ɪn ðiː sʌn
az ellene és mellette szóló érvek13
  1. the pros and cons
   USA: ðiː· proʊ'z ʌ·nd kɔ'nz UK: ðiː proʊz ənd kɔnz
ajánlatbontási ülés - Ennek során a kiértékelő bizottság felbontja a beérkezett pályázatokat tartalmazó borítékokat és megállapítja az ajánlatok érvényességét és elfogadhatóságát. (PHARE)13
  1. tender opening session
   USA: te'ndəː· oʊ'pʌ·nɪ·ŋ se'ʃʌ·n UK: tendər oʊpənɪŋ seʃn
Európai Bizottság - Az Európai Unió legfőbb végrehajtó szerve. 17 tagját a nemzeti kormányok nevezik ki, de azoktól függetlenül működnek. A Bizottság gondoskodik, a Miniszterek Tanácsa által kidolgozott politika érvényesítéséről, az alapszerződések előírá13
Report or add missing word to a dictionary...