COVID-19 Fight
of cruelty to animals 2.exp
to hang outnoun
Olyan cég, amely több (kisebb) beszállító termékéből rakja össze saját termékétexp
több okból isexp
  1. on more scores than one
   USA: ɔ'n mɔː'r skɔː'rz ðʌ·n hwʌ'n UK: ɔn mɔːr skɔːz ðæn wʌn
működési részleg - Az Európai Bizottság "1A" Főigazgatóságához tartozó, a közép- és kelet európai országokkal foglalkozó "B" Igazgatóságának több egységét - jelesül a "B3", "B4" és "B5" egységeket - nevezik Phare-körökben "a Részlegek"-nek. Ezek az egységexp
több országra kiterjedő programok - A Phare programok egyik fajtája. (PHARE)exp
több éves ösztöndíjnoun
  1. exhibition
   USA: e"ksʌ·bɪ'ʃʌ·n UK: eksɪbɪʃn
'ox' többesszám; bikák, ökröknoun
  1. oxen
   USA: ɔ'ksʌ·n UK: ɔksn
többféle okbólexp
  1. for various reasons
   USA: frəː· ve'riː·ʌ·s riː'zʌ·nz UK: fəː veərɪəs riːzənz
tőke szerves összetételeexp
  1. organic composition of capital
   USA: ɔː·rgæ'nɪ·k kɔ"mpʌ·zɪ'ʃʌ·n ʌ·v kæ'pʌ·tʌ·l UK: ɔːgænɪk kɔmpəzɪʃn ɔv kæpɪtəl
tőke összetételeexp
  1. composition of capital
   USA: kɔ"mpʌ·zɪ'ʃʌ·n ʌ·v kæ'pʌ·tʌ·l UK: kɔmpəzɪʃn ɔv kæpɪtəl
tökéletes összekapcsolásexp
  1. seamless integration
   USA: siː'mlʌ·s ɪ"nʌ·greɪ'ʃʌ·n UK: siːmləs ɪntɪgreɪʃn
ami az övé azt mind tökéletesnek tartjaexp
  1. all his geese are swans
   USA: ɔː'l hʌ·z giː's əː· swɔ'nz UK: ɔːl hɪz giːs ɑr swɔnz
ostoba tökfilkónoun
  1. fat-head
   UK: fæthed
oldalvást tolv
 1. geol
  1. heave
   USA: hiː'v UK: hiːv
tölcsér alakú öbölnoun
  1. horn
   USA: hɔː'rn UK: hɔːn
tölcsérrel öntv
  1. funnel
   USA: fʌ'nʌ·l UK: fʌnl
összefut tőle az ember nyálaexp
  1. it makes the mouth water
   USA: ʌ·t meɪ'ks ðiː· maʊ'θ wɔː'təː· UK: ɪt meɪks ðiː maʊθ wɔːtər
ott azok a tölgyekexp
  1. yonder oaks
   USA: yɔ'ndəː· oʊ'ks UK: jɔndər oʊks
nagy örömmel tölt elv
  1. overjoy
   UK: oʊvəʤɔɪ
Report or add missing word to a dictionary...