COVID-19 Fight
akklimatizálv
  1. season
   USA: siː'zʌ·n UK: siːzn
  1. acclimatize
   UK: əklaɪmətaɪz
akklimatizálv
  1. season
   USA: siː'zʌ·n UK: siːzn
akklimatizálásnoun
  1. acclimatization
   UK: əklaɪmətaɪzeɪʃn
akklimatizálódásnoun
  1. acclimatization
   UK: əklaɪmətaɪzeɪʃn
akkoradv
  1. then
   USA: ðe'n UK: ðen
  1. De akkor én sose kaptam volna meg a csodálatos eszemet! - kiáltott fel a Madárijesztő.
    1. But then I should not have had my wonderful brains! cried the Scarecrow.
  1. now
   USA: naʊ' UK: naʊ
  1. at this moment
   USA: æ't ðʌ·s moʊ'mʌ·nt UK: ət ðɪs moʊmənt
  1. at the time
   USA: æ't ðiː· taɪ'm UK: ət ðiː taɪm
akkor, aztán, azutánadv
  1. then
   USA: ðe'n UK: ðen
akkor és csak akkorexp
akkordv
  1. chord
   USA: kɔː'rd UK: kɔːd
akkordban dolgozónoun
  1. jobbing
   UK: ʤɔbɪŋ
akkordmunkanoun
  1. tut
   USA: tʌ't UK: tʌt
  1. piecework
   USA: piː'swəː"k UK: piːswəːk
  1. jobbing
   UK: ʤɔbɪŋ
akkordmunkásnoun
  1. pieceworker
   UK: piːswəːkər
akkoriadj
  1. then
   USA: ðe'n UK: ðen
  1. Bizonyára különösnek ítélte akkori magatartásomat; de most minden bizonnyal megérti már.
    1. My behaviour must have seemed strange to you then; but now you will comprehend it.
akkorraexp
  1. by then
   USA: baɪ' ðe'n UK: baɪ ðen
akkortól kezdveexp
  1. from then on
   USA: fəː·m ðe'n ɔ'n UK: frɔm ðen ɔn
akkoráraexp
  1. by then
   USA: baɪ' ðe'n UK: baɪ ðen
akkreditációnoun
 1. edu
  1. scientific accreditation
   USA: ʌ·kre"dʌ·teɪ'ʃʌ·n UK: əkredɪteɪʃn
akkreditálv
  1. accredit
   USA: ʌ·kre"dʌ·t UK: əkredɪt
akkreditáltadj
  1. accredited
   USA: ʌ·kre'dʌ·tʌ·d UK: əkredɪtɪd
akkreditálásnoun
  1. accreditation
   USA: ʌ·kre"dʌ·teɪ'ʃʌ·n UK: əkredɪteɪʃn
akkuexp
  1. car battery
   USA: kɔ'r bæ'təː·iː· UK: kɑr bætəriː
 1. electr
  1. battery
   USA: bæ'təː·iː· UK: bætəriː
Report or add missing word to a dictionary...