COVID-19 Fight
gennyesedést okozv
  1. ulcerate
   UK: ʌlsəreɪt
gennyesítv
  1. fester
   USA: fe'stəː· UK: festər
gennyezikv
  1. matter
   USA: mæ'təː· UK: mætər
gennyládanoun
genrenoun
  1. genre
   USA: ʒɔ'nrʌ· UK: ʒɑnrə
genusnoun
  1. genus, genera
   USA: ʤiː'nʌ·s ʤe'nəː·ʌ· UK: ʤiːnəs ʤenərə
genus-adj
  1. generic
   USA: ʤʌ·ne'rɪ·k UK: ʤɪnerɪk
genyónoun
  1. yuk
   USA: yʌ'k
  1. yuck
   USA: yʌ'k
Directorate General - főigazgatóság (EU)exp
szimplexháló generálása a végeselem-módszerbennoun
  1. triangularization
   UK: traɪæŋgjʊləraɪzeɪʃn
véletlenszám generátorexp
  1. random number generator
   USA: ræ'ndʌ·m nʌ'mbəː· ʤe'nəː·eɪ"təː· UK: rændəm nʌmbər ʤenəreɪtər
bandita, gengszterexp
  1. gunman
   USA: gʌ'nmʌ·n UK: gʌnmən
váltakozó áramú generátornoun
  1. alternator
   USA: ɔː'ltəː·neɪ"təː· UK: ɔːltəːnətɔːr
főigazgatóság - Az Európai Bizottság fő szervezeti egységei, amelyek a főigazgató (director general) vezetésével - mint a nemzeti kormányokban a minisztériumok - egy-egy ágazat, "protfolió" felügyeletét, irányítását végzik. A Phare-program a Bizottság I. exp
génnoun
  1. gene
   USA: ʤiː'n UK: ʤiːn
géniusznoun
  1. genius
   USA: ʤiː'nyʌ·s UK: ʤiːnɪəs
génmanipuláltadj
  1. transgenic
   USA: træ"nzʤe'nɪ·k UK: trænzʤenɪk
génsodródásnoun
  1. genetic drift
   USA: ʤʌ·ne'tɪ·k drɪ'ft UK: ʤɪnetɪk drɪft
génterápianoun
  1. gene therapy
   USA: ʤiː'n θe'rʌ·piː· UK: ʤiːn θerəpiː
Génuanoun
  1. genoa
   USA: ʤe'noʊ·ʌ· UK: ʤenoʊə
Report or add missing word to a dictionary...