COVID-19 Fight
holyvanoun
 1. zool
  1. cocktail
   USA: kɔ'kteɪ"l UK: kɔkteɪl
hólyagnoun
 1. med
  1. regional informal rising
   USA: raɪ'zɪ·ŋ UK: raɪzɪŋ
 2. bot
  1. pouch
   USA: paʊ'tʃ UK: paʊtʃ
  1. nitwit
   UK: nɪtwɪt
  1. cyst
   USA: sɪ'st UK: sɪst
  1. cockle
   UK: kɔkl
  1. bubble
   USA: bʌ'bʌ·l UK: bʌbl
 3. ind
  1. boil
   USA: bɔɪ'l UK: bɔɪl
 4. ind
  1. blow
   USA: bloʊ' UK: bloʊ
  1. blister
   USA: blɪ'stəː· UK: blɪstər
  1. blister
   USA: blɪ'stəː· UK: blɪstər
 5. med
  1. bladder
   USA: blæ'dəː· UK: blædər
  1. bell
   USA: be'l UK: bel
hólyag-adj
  1. vesical
   UK: vesɪkəl
hólyagféregnoun
hólyaghúzásnoun
  1. blistering
   USA: blɪ'stəː·ɪ·ŋ UK: blɪstərɪŋ
hólyaghúzónoun
 1. med
  1. vesicant
   UK: vesɪkənt
  1. blistering
   USA: blɪ'stəː·ɪ·ŋ UK: blɪstərɪŋ
 2. med
  1. blister
   USA: blɪ'stəː· UK: blɪstər
hólyagképződésnoun
  1. blistering
   USA: blɪ'stəː·ɪ·ŋ UK: blɪstərɪŋ
hólyagos levél (növ)exp
  1. savoyed leaf
   UK: səvɔɪd liːf
hólyagos (növ)adj
hólyagosodikv
  1. blister off
   USA: blɪ'stəː· ɔː'f UK: blɪstər ɔf
hólyagot húzv
  1. blister
   USA: blɪ'stəː· UK: blɪstər
hólyag/pattanásv
  1. blister
   USA: blɪ'stəː· UK: blɪstər
hólyagtapaszt rak felv
  1. blister
   USA: blɪ'stəː· UK: blɪstər
enyhén hólyagos levél (növ)exp
az a hólyag!exp
Report or add missing word to a dictionary...