COVID-19 Fight
500
matches in the
járványkórháznoun
  1. pest-house
   UK: pesthaʊz
  1. isolation hospital
   USA: aɪ"sʌ·leɪ'ʃʌ·n hɔ'spɪ"tʌ·l UK: aɪsəleɪʃn hɔspɪtl
járványos betegségexp
  1. contagious disease
   USA: kʌ·nteɪ'ʤʌ·s dɪ"ziː'z UK: kənteɪʤəs dɪziːz
járványtannoun
  1. epidemiology
   USA: e"pʌ·de"miː·ɔ'lʌ·ʤiː· UK: epɪdiːmɪɔləʤiː
járásnoun
  1. walk
   USA: wɔː'k UK: wɔːk
  1. Alaposan kilépett, s járását csak kísérője kedvéért lassította meg néha-néha.
    1. He walked with a firm step, and only slackened his pace for his companion's sake.
    1. He walked with a firm step, and only slackened his pace for his companion's sake.
    1. He walked with a firm step, and only slackened his pace for his companion's sake.
 1. techn
  1. vibration
   USA: vaɪ·breɪ'ʃʌ·n UK: vaɪbreɪʃn
  1. tread
   USA: tre'd UK: tred
 2. engin techn
  1. travel
   USA: træ'vʌ·l UK: trævl
  1. step
   USA: ste'p UK: step
  1. Alaposan kilépett, s járását csak kísérője kedvéért lassította meg néha-néha.
    1. He walked with a firm step, and only slackened his pace for his companion's sake.
    1. He walked with a firm step, and only slackened his pace for his companion's sake.
    1. He walked with a firm step, and only slackened his pace for his companion's sake.
  1. old port
   USA: pɔː'rt UK: pɔːt
  1. pace
   USA: peɪ's UK: peɪsiː
  1. Alaposan kilépett, s járását csak kísérője kedvéért lassította meg néha-néha.
    1. He walked with a firm step, and only slackened his pace for his companion's sake.
    1. He walked with a firm step, and only slackened his pace for his companion's sake.
    1. He walked with a firm step, and only slackened his pace for his companion's sake.
  1. go
   USA: goʊ' UK: goʊ
 3. techn engin
  1. course
   USA: kɔː'rs UK: kɔːs
  1. action
   USA: æ'kʃʌ·n UK: ækʃn
járás (iskolába)noun
  1. attendance
   USA: ʌ·te'ndʌ·ns UK: ətendəns
járásmódnoun
  1. walk
   USA: wɔː'k UK: wɔːk
  1. step
   USA: ste'p UK: step
  1. pace
   USA: peɪ's UK: peɪsiː
  1. gait
   USA: geɪ't UK: geɪt
  1. informal bat
   USA: bæ't UK: bæt
járónoun
  1. US walkway
   USA: wɔː'kweɪ" UK: wɔːkweɪ
  1. owing
   USA: oʊ'ɪ·ŋ UK: oʊɪŋ
  1. goer
   USA: goʊ'əː· UK: goʊə
járó (beteg)adj
  1. ambulatory
   USA: æ'mbyʌ·lʌ·tɔː"riː· UK: æmbjʊlətəriː
járóbetegnoun
  1. outpatient
   USA: aʊ'tpeɪ"ʃʌ·nt UK: aʊtpeɪʃnt
  1. out-patient
   USA: aʊ'tpeɪ"ʃʌ·nt UK: aʊtpeɪʃnt
járógépnoun
 1. med
  1. brace
   USA: breɪ's UK: breɪs
járókanoun
  1. playpen
   USA: pleɪ'pe"n UK: pleɪpen
  1. pen
   USA: pe'n UK: pen
járókelőnoun
  1. passerby
   USA: pæ'səː·biː·
  1. passer-by
   USA: pæ'səː·biː·
járókelőknoun
  1. passers-by
   USA: pæ'səː·zbiː·
járókeréknoun
  1. rotor
   USA: roʊ'təː· UK: roʊtər
  1. impellor
   UK: ɪmpellɔː
  1. impeller
   UK: ɪmpelər
járópallóadj
 1. arch
 2. naut
  1. gangway
   UK: gæŋweɪ
járórácsnoun
 1. phys
  1. grating
   USA: greɪ'tɪ·ŋ UK: greɪtɪŋ
járószalagnoun
járósíknoun
  1. tread
   USA: tre'd UK: tred
járőrnoun
  1. scout
   USA: skaʊ't UK: skaʊt
 1. mil
  1. picket
   USA: pɪ'kʌ·t UK: pɪkɪt
  1. patrol
   USA: pʌ·troʊ'l UK: pətroʊl
járőr kocsinoun
  1. patrol car
   USA: pʌ·troʊ'l kɔ'r UK: pətroʊl kɑr
We found too many hits and truncated the result list. To see all desired results, please refine your search criteria by e.g. choosing languages, dictionaries or entering a more specific word to search.
Report or add missing word to a dictionary...