COVID-19 Fight
500
matches in the
máshol járt az eszeexp
  1. his thoughts were elsewhere
   USA: hʌ·z θɔː'ts wəː' e'lswe"r UK: hɪz θɔːts wəːr elsweər
alaposan jártasadj
  1. learned
   USA: ləː'nʌ·d UK: ləːnɪd
nem jártasadj
  1. inapt
   UK: ɪnæpt
bibliában jártas embernoun
hol jártál iskolába?exp
  1. what school were you at?
   USA: hwʌ't skuː'l wəː' yuː' æ't UK: wɔt skuːl wəːr juː ət
borotvaélen jár/táncolexp
helyi járványnoun
  1. endemic
   USA: e·nde'mɪ·k UK: endemɪk
kitör (járvány, háború, érzelem)v
  1. outbreak
   USA: aʊ'tbreɪ"k UK: aʊtbreɪk
csendes járásadj
  1. pussyfoot
   UK: pʊsɪfʊt
csoszogó járásnoun
  1. slouch
   USA: slaʊ'tʃ UK: slaʊtʃ
  1. shuffling
   USA: ʃʌ'fʊ'lɪ·ŋ UK: ʃʌflɪŋ
dübörgő járásnoun
  1. pounding
   USA: paʊ'ndɪ·ŋ UK: paʊndɪŋ
hintázó járásnoun
  1. lilt
   USA: lɪ'lt UK: lɪlt
ide-oda járásnoun
  1. jig
   USA: ʤɪ'g UK: ʤɪg
kevély járásnoun
  1. strut
   USA: strʌ't UK: strʌt
lépés, járásexp
méltóságteljes járásnoun
  1. stalk
   USA: stɔː'k UK: stɔːk
csillagok járásanoun
  1. course
   USA: kɔː'rs UK: kɔːs
bizonytalan járásúadj
  1. groggy
   USA: grɔ'giː· UK: grɔgiː
egyenletes járásúnoun
  1. measured
   USA: me'ʒəː·d UK: meʒəd
fürge járásúexp
  1. quick of foot
   USA: kwɪ'k ʌ·v fʊ't UK: kwɪk ɔv fʊt
We found too many hits and truncated the result list. To see all desired results, please refine your search criteria by e.g. choosing languages, dictionaries or entering a more specific word to search.
Report or add missing word to a dictionary...