COVID-19 Fight
500
matches in the
feladja a játszmátexp
  1. throw in one's hand
   USA: θroʊ' ɪ'n wʌ'nz hæ'nd UK: θroʊ ɪn wʌnz hænd
erősítő nélkül játszott koncertadj
  1. unplugged
   USA: ʌ'nplʌ'gd UK: ʌnplʌgd
mi a játék állása?exp
  1. what's the score?
   USA: hwʌ·ts ðiː· skɔː'r UK: wɔts ðiː skɔːr
a fény játékaexp
  1. play of light
   USA: pleɪ' ʌ·v laɪ't UK: pleɪ ɔv laɪt
gyermekek fülbesúgós játékaexp
  1. Chinese whispers
   USA: tʃaɪ·niː'z hwɪ'spəː·z UK: tʃaɪniːz wɪspəz
a fény játéka/váltakozásaexp
  1. play of light
   USA: pleɪ' ʌ·v laɪ't UK: pleɪ ɔv laɪt
cél (dobókorong játékban)noun
  1. tee
   USA: tiː' UK: tiː
kizár a játékbólv
  1. bowl out
   USA: boʊ'l aʊ't UK: boʊl aʊt
krikettpálya legbelső játékosainoun
 1. sports
az a hír járja, hogyexp
  1. there's a rumour going about that
   UK: ðeəz eɪ ruːmər goʊɪŋ əbaʊt ðət
  1. there's a rumour abroad
   UK: ðeəz eɪ ruːmər əbrɔːd
  1. the story goes that
   USA: ðiː· stɔː'riː· goʊ'z ðʌ·t UK: ðiː stɔːriː goʊz ðət
már előzésben levő járműexp
  1. vehicle already overtaking
   USA: viː'ɪ·kʌ·l ɔː·re'diː· oʊ'vəː·teɪ"kɪ·ŋ UK: viːɪkl ɔːlrediː oʊvəteɪkɪŋ
nehéz a kedvében járniexp
  1. hard to please
   USA: hɔ'rd tʌ· pliː'z UK: hɑd tuː pliːz
Elég jó/rossz iskolába járokexp
amikor még iskolába jártamexp
  1. in my schooldays
   UK: ɪn maɪ skuːldeɪz
ezer éve nem jártál ittexp
  1. you are quite a stranger
   USA: yuː' əː· kwaɪ't eɪ' streɪ'nʤəː· UK: juː ɑr kwaɪt eɪ streɪnʤər
ezer éve nem jártál nálunkexp
  1. you are quite a stranger
   USA: yuː' əː· kwaɪ't eɪ' streɪ'nʤəː· UK: juː ɑr kwaɪt eɪ streɪnʤər
mi megy? mit játszanak?exp
  1. on / what's - ?
   USA: ɔ'n hwʌ·ts UK: ɔn wɔts
crescendo és diminuendo játszikv
 1. music
  1. swell
   USA: swe'l UK: swel
hogy áll a játék?exp
  1. what's the score?
   USA: hwʌ·ts ðiː· skɔː'r UK: wɔts ðiː skɔːr
fény és árny játékanoun
  1. chiaroscuro
   UK: kɪɑrəskʊəroʊ
We found too many hits and truncated the result list. To see all desired results, please refine your search criteria by e.g. choosing languages, dictionaries or entering a more specific word to search.
Report or add missing word to a dictionary...