COVID-19 Fight
kártyanoun
  1. cards
   USA: kɔ'rdz UK: kɑdz
  1. card
   USA: kɔ'rd UK: kɑd
kártyaadósságnoun
kártyaasztalnoun
kártyabarlangnoun
  1. shebang
   UK: ʃɪbæŋ
  1. hell
   USA: he'l UK: hel
  1. disorderly house
   USA: dɪ"sɔː'rdəː·liː· haʊ's UK: dɪsɔːdəliː haʊz
kártyacsomagnoun
  1. deck
   USA: de'k UK: dek
  1. deck of cards
   USA: de'k ʌ·v kɔ'rdz UK: dek ɔv kɑdz
kártyajátéknoun
  1. card game
   USA: kɔ'rd geɪ'm UK: kɑd geɪm
kártyaleosztásnoun
  1. hand
   USA: hæ'nd UK: hænd
kártyalyukasztó gépnoun
 1. techn
  1. puncher
   UK: pʌntʃə
kártyamutatványnoun
  1. card trick
   USA: kɔ'rd trɪ'k UK: kɑd trɪk
kártyaosztásnoun
  1. deal
   USA: diː'l UK: diːl
kártyaosztónoun
  1. dealer
   USA: diː'ləː· UK: diːlər
kártyapakliexp
  1. deck of cards
   USA: de'k ʌ·v kɔ'rdz UK: dek ɔv kɑdz
kártyasarkokat felhajtv
  1. US riffle
   USA: rɪ'fʌ·l UK: rɪfl
kártyatrükknoun
  1. card trick
   USA: kɔ'rd trɪ'k UK: kɑd trɪk
kártyavárnoun
  1. house of cards
   USA: haʊ's ʌ·v kɔ'rdz UK: haʊz ɔv kɑdz
  1. Összedőlt/Összeomlott, mint egy kártyavár.
    1. Like a house of cards.
kártyáknoun
  1. cards
   USA: kɔ'rdz UK: kɑdz
  1. Nyílt/Nyitott kártyákkal játszik.
    1. To throw one's cards on the table.
kártyák felfedésenoun
  1. showdown
   USA: ʃoʊ'daʊ"n UK: ʃoʊdaʊn
kártyák leterítésenoun
 1. games
  1. informal US showdown
   USA: ʃoʊ'daʊ"n UK: ʃoʊdaʊn
kártyásnoun
  1. gamester
   UK: geɪmztəː
  1. gambler
   USA: gæ'mbləː· UK: gæmblər
kártyát keverv
 1. games
  1. shuffle
   USA: ʃʌ'fʌ·l UK: ʃʌfl
Report or add missing word to a dictionary...