COVID-19 Fight
ütést csinál13
  1. make a card
   USA: meɪ'k eɪ' kɔ'rd UK: meɪk eɪ kɑd
ütést kihagy2
  1. duck
   USA: dʌ'k UK: dʌk
ütést mér rá13
  1. inflict a blow up
   USA: ɪ"nflɪ'kt eɪ' bloʊ' ʌ'p UK: ɪnflɪkt eɪ bloʊ ʌp
  1. administer a blow to
   USA: ʌ·dmɪ'nʌ·stəː· eɪ' bloʊ' tʌ· UK: ədmɪnɪstər eɪ bloʊ tuː
ütést mér vkire2
  1. level a blow at sy
   USA: le'vʌ·l eɪ' bloʊ' æ't saɪ'
  1. administer a blow to sy
   USA: ʌ·dmɪ'nʌ·stəː· eɪ' bloʊ' tʌ· saɪ'
ütéstől bedagadt szem13
  1. mouse, mice
   USA: maʊ's maɪ's UK: maʊs maɪs
ad (ütést)2
  1. deal, dealt
   USA: diː'l de'lt UK: diːl delt
behúz (ütést)2
  1. hook
   USA: hʊ'k UK: hʊk
felfog (ütést)2
  1. ward off
   USA: wɔː'rd ɔː'f UK: wɔːd ɔf
oszt (ütést)2
  1. land
   USA: læ'nd UK: lænd
az ütéstől felbukfencezett13
  1. the blow sent him spinning
   USA: ðiː· bloʊ' se'nt ɪ"m spɪ'nɪ·ŋ UK: ðiː bloʊ sent hɪm spɪnɪŋ
Report or add missing word to a dictionary...