COVID-19 Fight
226
matches in the
disznóölésnoun
  1. pigsticking
   UK: pɪgstɪkɪŋ
diszparadénoun
  1. dress parade
   USA: dre's pəː·eɪ'd UK: dres pəreɪd
diszpenzációnoun
 1. law
  1. dispensation
   USA: dɪ"spʌ·nseɪ'ʃʌ·n UK: dɪspenseɪʃn
diszpergálhatóadj
diszperziónoun
 1. chem ind
  1. dispersion
   USA: dɪ"spəː'ʒʌ·n UK: dɪspəːʃn
  1. dispersal
   USA: dɪ"spəː'sʌ·l UK: dɪspəːsl
 2. phys
  1. break-up
   USA: breɪ'kʌ"p UK: breɪkʌp
diszponáltv
diszpozíciónoun
  1. mood
   USA: muː'd UK: muːd
  1. A depressziós emberek kedélyállapota igen gyorsan változik.
    1. People suffering from depression usually have rapid mood changes.
diszpróziumnoun
diszpécsernoun
  1. dispatcher
   USA: dɪ'spæ"tʃəː· UK: dɪspætʃə
disztichonnoun
  1. elegiac couplet
   UK: elɪʤaɪək kʌplɪt
disztribúciónoun
  1. distribution
   USA: dɪ"strʌ·byuː'ʃʌ·n UK: dɪstrɪbjuːʃn
disztálisadj
  1. distal
   USA: dɪ'stʌ·l
disztöknoun
  1. pumpkin
   USA: pʌ'mpkʌ·n UK: pʌmpkɪn
doktori disszertációexp
vallási disszidensnoun/adj
  1. nonconformist
   USA: nɔ"nkʌ·nfɔː'rmʌ·st UK: nɔnkənfɔːmɪst
elektrolitos disszociációexp
  1. electrolytical dissociation
   UK: elektroʊlɪtɪkl dɪsoʊsɪeɪʃn
kifest, diszit; magasztalv
  1. emblazon
   USA: e·mbleɪ'zʌ·n UK: ɪmbleɪzn
hízott disznónoun
  1. porker
   UK: pɔːkər
kan disznónoun
  1. boar
   USA: bɔː'r UK: bɔːr
leszúrt (disznó)noun
  1. stuck
   USA: stʌ'k UK: stʌk
Report or add missing word to a dictionary...