COVID-19 Fight
füstfejlesztő bomba13
  1. smoke-screen bomb
   USA: smoʊ'kskriː"n bɔ'm UK: smoʊkskriːn bɔm
fütyülő bomba1
  1. pipsqueak
   UK: pɪpskwiːk
  1. pip-squeak
   UK: pɪpskwiːk
kémsoftware (programon belüli figyelő modul, ált. hirdetésekkel bombáz)1
fel nem robbant bomba3
  1. dud
   USA: dʌ'd UK: dʌd
  1. dud shell
   USA: dʌ'd ʃe'l UK: dʌd ʃel
dagályos, fellengős, bombasztikus (beszéd, stílus)3
  1. orotund
   UK: ɔːroʊtʌnd
taposó akna, földbe épített bomba1
  1. landmine
   USA: læ'ndmaɪ"n UK: lændmaɪn
Report or add missing word to a dictionary...