COVID-19 Fight
500
matches in the
padlón álló ingaóranoun
  1. grandfather's clock
   USA: græ'nfɔ"ðəː·z klɔ'k UK: grænfɑðəz klɔk
pagoda esernyő alakú csúcsdíszenoun
  1. tee
   USA: tiː' UK: tiː
palántázás, átültetés (növ)v
  1. transplanting
   USA: træ·nsplæ'ntɪ·ŋ UK: trænsplɑntɪŋ
palás agyagnoun
  1. shale
   USA: ʃeɪ'l UK: ʃeɪl
panaszra ad okotexp
  1. give grounds for complaint
   USA: gɪ'v graʊ'nz frəː· kʌ·mpleɪ'nt UK: gɪv graʊndz fəː kəmpleɪnt
pang az üzletexp
  1. business is slack
   USA: bɪ'znʌ·s ʌ·z slæ'k UK: bɪznəs ɪz slæk
papírpénz a francia forradalom alattnoun
  1. assignat
   UK: æsɪnjɑ
paradicsomi állapotexp
  1. pie in the sky
   USA: paɪ' ɪ'n ðiː· skaɪ' UK: paɪ ɪn ðiː skaɪ
parancs átvevő és végrehajtóexp
  1. command dispatcher
   USA: kʌ·mæ'nd dɪ'spæ"tʃəː· UK: kəmɑnd dɪspætʃə
parancsnok azaz alezredesi rang a haditengerészetbennoun
  1. commander
   USA: kʌ·mæ'ndəː· UK: kəmɑndər
pardon a kifejezésértexp
  1. if you will excuse the expression
   USA: ʌ·f yuː' wʌ·l ɪ·kskyuː'z ðiː· ɪ·kspre'ʃʌ·n UK: ɪf juː wɪl ɪkskjuːz ðiː ɪkspreʃn
pari árfolyamexp
  1. par
   USA: pɔ'r UK: pɑr
  1. exchange at par
   USA: ɪ·kstʃeɪ'nʤ æ't pɔ'r UK: ɪkstʃeɪnʤ ət pɑr
parin alulexp
  1. below par
   USA: biː·loʊ' pɔ'r UK: bɪloʊ pɑr
parkolóhely a táj megnézéséreexp
  1. lookout point
   USA: lʊ'kaʊ"t pɔɪ'nt UK: lʊkaʊt pɔɪnt
parthoz állásnoun
 1. naut
  1. boarding
   USA: bɔː'rdɪ·ŋ UK: bɔːdɪŋ
partit adexp
  1. give a party
   USA: gɪ'v eɪ' pɔ'rtiː· UK: gɪv eɪ pɑtiː
partner (az ellenkező nemből)noun
  1. date
   USA: deɪ't UK: deɪt
partnerországok - Az Európai Unió 3906-/89 sz. Rendeletében felsorolt, a Phare-program által érintett országok (PHARE)exp
  1. Partner Countries
   USA: pɔ'rtnəː· kʌ'ntriː·z UK: pɑtnər kʌntrɪz
partnerszervezetek - A partnerországokban működő intézmények, amelyekkel a Phare a különféle programok vagy projektek kapcsán együttműködik. Köztük vannak minisztériumok, alapok, érdekképviseleti szervezetek, egyetemek, oktatási központok, regionális vagyexp
We found too many hits and truncated the result list. To see all desired results, please refine your search criteria by e.g. choosing languages, dictionaries or entering a more specific word to search.
Report or add missing word to a dictionary...