COVID-19 Fight
267
matches in the
u szegnoun
  1. staple
   USA: steɪ'pʌ·l UK: steɪpl
US tengerészgyalogos *a sapkájukra utalnoun
soviniszta uszítónoun
  1. informal US fire-eater
izgatott (szleng, US)adj
nagyon jó tanuló (pejoratív US slang)noun
  1. poindexter
   USA: pɔɪ'nde"kstəː·
úszó szeszkimérésnoun
  1. coper
   UK: koʊpə
üstökön ragadja a szerencsétexp
  1. take time by the forelock
   UK: teɪk taɪm baɪ ðiː fɔːlɔk
  1. take the tide at the flood
   USA: teɪ'k ðiː· taɪ'd æ't ðiː· flʌ'd UK: teɪk ðiː taɪd ət ðiː flʌd
könnyben úszó szemekexp
  1. eyes swimming with tears
   USA: aɪ'z swɪ'mɪ·ŋ wʌ·ð tɪ'rz UK: aɪz swɪmɪŋ wɪð tɪəz
száraz üszkösödésnoun
 1. med
  1. mummification
   USA: mʌ"mʌ·fɪ·keɪ'ʃʌ·n UK: mʌmɪfɪkeɪʃn
  1. mummification necrosis
   USA: mʌ"mʌ·fɪ·keɪ'ʃʌ·n nʌ·kroʊ'sʌ·s UK: mʌmɪfɪkeɪʃn nekroʊsɪs
szárny alakú úszóövnoun
  1. water wings
   USA: wɔː'təː· wɪ'ŋz UK: wɔːtər wɪŋz
font sterling (ú)exp
  1. pound sterling
   USA: paʊ'nd stəː'lɪ·ŋ UK: paʊnd stəːlɪŋ
pác(lé), savanyúság, uborkanoun
  1. pickle
   USA: pɪ'kʌ·l UK: pɪkl
üde színűadj
szénsavas üdítőitalnoun
  1. soda
   USA: soʊ'dʌ· UK: soʊdə
harmadik emeleti udvari szárnyonexp
  1. third floor back
   USA: θəː'd flɔː'r bæ'k UK: θəːd flɔːr bæk
udvari szállítóexp
  1. purveyor by appointment
   USA: pəː·veɪ'əː· baɪ' ʌ·pɔɪ'ntmʌ·nt UK: pəveɪər baɪ əpɔɪntmənt
szívélyes üdvözletexp
  1. kind regards
   USA: kaɪ'nd rɪ·gɔ'rdz UK: kaɪnd rɪgɑdz
adja át szíves üdvözletemetexp
  1. please remember me to
   USA: pliː'z riː·me'mbəː· miː' tʌ· UK: pliːz rɪmembər miː tuː
adja át neki szivélyes üdvözletemetexp
  1. give him my kind regards
   USA: gɪ'v ɪ"m maɪ' kaɪ'nd rɪ·gɔ'rdz UK: gɪv hɪm maɪ kaɪnd rɪgɑdz
adja át szívélyes üdvözletemetexp
  1. give him my kind regards
   USA: gɪ'v ɪ"m maɪ' kaɪ'nd rɪ·gɔ'rdz UK: gɪv hɪm maɪ kaɪnd rɪgɑdz
Report or add missing word to a dictionary...