COVID-19 Fight
cserbenhagyja, benne hagyja a pácban13
  1. lurch / be left in the -
   USA: ləː'tʃ biː· le'ft ɪ'n ðiː· UK: ləːtʃ biː left ɪn ðiː
  1. left / be - in the lurch
   USA: le'ft biː· ɪ'n ðiː· ləː'tʃ UK: left biː ɪn ðiː ləːtʃ
pagoda esernyő alakú csúcsdísze1
  1. tee
   USA: tiː' UK: tiː
átlapolt palánkolású csónak1
ellöki a csónakot a parttól2
 1. 629.5
  1. push off
   USA: pʊ'ʃ ɔː'f UK: pʊʃ ɔf
Monetary Compensatory Amount - pénzbeni kompenzációs összeg (EU)13
European Monetary Cooperation Fund - Európai Pénzügyi Együttműködési Alap (EU)13
ő a pénzügyminiszter a családban13
alkalmi piaci csoport1
 1. 330
  1. pool
   USA: puː'l UK: puːl
Common Agricultural Policy - az EU közös agrárpolitikája (EU)13
ez csak amolyan porhintés13
  1. that's all eye-wash
   UK: ðəts ɔːl aɪwɔʃ
csak az adott programban elérhető jelzés13
  1. local symbol
   USA: loʊ'kʌ·l sɪ'mbʌ·l UK: loʊkl sɪmbl
Common Foreign and Security Policy - közös kül- és biztonságpolitika (EU)13
programfuttatás számítógéphez csatolt adatállomásról13
  1. remote job entry
   USA: riː·moʊ't ʤoʊ'b e'ntriː· UK: rɪmoʊt ʤoʊb entriː
címzett, kedvezményezett - Az érvényes EK-rendelkezések szerint a Phare segélyprogramban részvételre alkalmas ország (PHARE)3
  1. recipient
   USA: rʌ·sɪ'piː·ʌ·nt UK: rɪsɪpɪənt
tanácsadói és konzultációs csoportok - A szakismeretek átadásának a Phare segélyprogramoknál alkalmazott egyik leggyakoribb formája (PHARE)13
  1. advisory and consultancy teams
   USA: ʌ·dvaɪ'zəː·iː· ʌ·nd kʌ·nsʌ'ltʌ·nsiː· tiː'mz
feladatmeghatározás - Egy pályázat feltételei szerinti szolgáltatási igények és célkitűzések pontos meghatározása, esetenként az alkalmazandó módszereket és eszközöket is tartalmazza. (PHARE)13
  1. terms of reference
   USA: təː'mz ʌ·v re'frʌ·ns UK: təːmz ɔv refrəns
Action for Cooperation in the field of Economics - gazdasági együttműködési program (EU)13
keretprogramok - A Phare számos tervezetet dolgozott ki, amelyek többféle tevékenységet egyazon csomagba gyűjtenek, s amelyeket ílymódon a különféle szervezeteknek és egyéneknek gyorsan és hatékonyan lehet továbbítani. Jó példa rá a TEMPUS program. (PHARE13
csak úgy dől hozzá a pénz13
  1. be coining money
   USA: biː· kɔɪ'nɪ·ŋ mʌ'niː· UK: biː kɔɪnɪŋ mʌniː
beszerzési ügynök - Olyan cég, amelyet a Phare szerződő hatóságok különféle szükségletek és berendezések beszerzésének lebonyolításához szerződtetnek. (PHARE)13
  1. procurement agent
   USA: proʊ·kyʊ'rmʌ·nt eɪ'ʤʌ·nt UK: prəkjʊəmənt eɪʤənt
Report or add missing word to a dictionary...