COVID-19 Fight
engage2 2.1 USA: e·ngeɪ'ʤ UK: ɪngeɪʤ
engage2 2.2 USA: e·ngeɪ'ʤ UK: ɪngeɪʤ
   1. He's engaged to Mashenka.
     1. Hisz eljegyezte Masenykát!
  1. He came only to engage rooms for us.
    1. Azért jött csak, hogy nekünk a szobákat lefoglalja.
  1. The manager of the restaurant engaged a new cook yesterday.
    1. Az étterem vezetője tegnap felvett egy új szakácsot.
  2. Nothing engages her attention for long.
    1. Semmi sem köti le hosszabb ideig a figyelmét.
  3. You cannot talk to the director, he is engaged at the moment.
    1. Igazgató úr most elfoglalt, nem tud vele beszélni.
    1. Igazgató úr most elfoglalt, nem tud vele beszélni.
  4. She really talks a lot, her line has been engaged for more than two hours.
    1. Tényleg sokat beszél, a vonala már több mint két órája foglalt.
    1. Tényleg sokat beszél, a vonala már több mint két órája foglalt.
  5. All countries that were engaged in the war suffered severe loss in lives.
    1. Minden ország, amely részt vett a háborúban, komoly emberveszteséget szenvedett.
  6. He is a biochemist, and he is engaged in cancer research.
    1. Biokémikus, és rákkutatással foglalkozik.
engage a room13 USA: e·ngeɪ'ʤ eɪ' ruː'm UK: ɪngeɪʤ eɪ ruːm
engage for13 USA: e·ngeɪ'ʤ frəː· UK: ɪngeɪʤ fəː
engage for sg2
engage in2 2.2 USA: e·ngeɪ'ʤ ɪ'n UK: ɪngeɪʤ ɪn
engage in conversation13 USA: e·ngeɪ'ʤ ɪ'n kɔ"nvəː·seɪ'ʃʌ·n UK: ɪngeɪʤ ɪn kɔnvəseɪʃn
engage oneself to do13 USA: e·ngeɪ'ʤ wʌ"nse'lf tʌ· duː' UK: ɪngeɪʤ wʌnself tuː duː
engage oneself to do sg2
engage sy in conversation2 USA: e·ngeɪ'ʤ saɪ' ɪ'n kɔ"nvəː·seɪ'ʃʌ·n
engage the enemy13 USA: e·ngeɪ'ʤ ðiː· e'nʌ·miː· UK: ɪngeɪʤ ðiː enəmiː
engaged3 USA: e·ngeɪ'ʤd UK: ɪngeɪʤd
    1. Tényleg sokat beszél, a vonala már több mint két órája foglalt.
 1. 62
  1. You cannot talk to the director, he is engaged at the moment.
    1. Igazgató úr most elfoglalt, nem tud vele beszélni.
engaged / be -ed 1.13
engaged / be -ed 2.13
engaged / be - to sb13
engaged couple13 USA: e·ngeɪ'ʤd kʌ'pʌ·l UK: ɪngeɪʤd kʌpl
engaged signal1 USA: e·ngeɪ'ʤd sɪ'gnʌ·l UK: ɪngeɪʤd sɪgnəl
engagement1 USA: e·ngeɪ'ʤmʌ·nt UK: ɪngeɪʤmənt
   1. The President fulfilled a long-standing engagement, when he became the patron of the conference on climate change.
     1. Az elnök egy régóta fennálló kötelezettségét teljesítette, mikor a klímaváltozásról rendezett konferencia védnöke lett.
   1. I'm afraid I can't come to the meeting, I have a previous engagement.
     1. Sajnos nem tudok részt venni az értekezleten, már van egy másik programom.
   1. And is THIS also your handwriting? extending towards her the mutual engagement.
     1. És ez is a te kezed írása? - nyújtotta felé régi szerződésüket.
  1. They announced their engagement at Christmas.
    1. Karácsonykor jelentették be az eljegyzésüket.
 1. 355
  1. He took the king as prisoner in the engagement at Pavia.
    1. Foglyul ejtette a királyt a páviai ütközetben.
engagement book1 USA: e·ngeɪ'ʤmʌ·nt bʊ'k UK: ɪngeɪʤmənt bʊk
Report or add missing word to a dictionary...