COVID-19 Fight
eldöntv
  1. settle
   USA: se'tʌ·l UK: setl
  1. resolve
   USA: riː·zɔ'lv UK: rɪzɔlv
  1. determine
   USA: dʌ·təː'mʌ·n UK: dɪtəːmɪn
  1. decide
   USA: dʌ·saɪ'd UK: dɪsaɪd
  1. compose
   USA: kʌ·mpoʊ'z UK: kəmpoʊʒ
  1. clinch
   USA: klɪ'ntʃ UK: klɪntʃ
 1. law
  1. adjudge
   USA: ʌ·ʤʌ'ʤ UK: əʤʌʤ
eldöntetlenadj
  1. undetermined
   USA: ʌ"ndiː·təː'mʌ·nd UK: ʌndɪtəːmɪnd
  1. undefined
   USA: ʌ"ndʌ·faɪ'nd UK: ʌndɪfaɪnd
  1. undecided
   USA: ʌ"ndʌ·saɪ'dʌ·d UK: ʌndɪsaɪdɪd
  1. pending
   USA: pe'ndɪ·ŋ UK: pendɪŋ
  1. A múlt évben tizenöt eldöntetlen ügy maradt a Legfelsőbb Bíróságon.
    1. Last year there were fifteen pending lawsuits at the High Court.
  1. indeterminate
   USA: ɪ"ndʌ·təː'mʌ·nʌ·t UK: ɪndɪtəːmɪnət
  1. drawn
   USA: drɔː'n UK: drɔːn
eldöntetlen játékexp
  1. drawn game
   USA: drɔː'n geɪ'm UK: drɔːn geɪm
eldöntetlen ütközetnoun
 1. sports
  1. draw
   USA: drɔː' UK: drɔː
eldönthetetlenadj
  1. undefinable
   UK: ʌndɪfaɪnəbl
eldönti a kérdéstexp
  1. turn the scales
   USA: təː'n ðiː· skeɪ'lz UK: təːn ðiː skeɪlz
eldöntésnoun
  1. decision
   USA: dʌ·sɪ'ʒʌ·n UK: dɪsɪʒn
  1. Annak eldöntése hogy bűnös-e vagy ártatlan, az esküdtszék feladata.
    1. The decision about whether he is guilty or innocent rests with the jury.
eldöntöttadj
  1. decided
   USA: dʌ·saɪ'dʌ·d UK: dɪsaɪdɪd
könnyen eldönthetőadj
ez eldönti a kérdéstexp
  1. that settles it!
   USA: ðʌ·t se'tʌ·lz ʌ·t UK: ðət setlz ɪt
előre eldöntött ügyexp
  1. foregone conclusion
   USA: fɔː'rgɔː"n kʌ·nkluː'ʒʌ·n UK: fɔːgɔn kənkluːʒn
előre eldöntött/elkészített/kiagyaltexp
  1. cut and dried
   USA: kʌ't ʌ·nd draɪ'd UK: kʌt ənd draɪd
pályázati dosszié - Mindazon dokumentumokat tartalmazza, amelyek a pályázat kiírásához, lebonyolításához és eldöntéséhez szükségesek, beleértve mindazon információt is, amelyekre az ajánlattevőnek van az ajánlat megtételéhez szüksége. A pályázati dokumentexp
Report or add missing word to a dictionary...