COVID-19 Fight
freak1 USA: friː'k UK: friːk
  1. I see but little harm in such a freak; it was imprudent, but then it was kind.
    1. Afféle ártalmatlan csínynek tartom a dolgot; meggondolatlanul járt el, de jó érzés vezérelte.
  1. At my school I was regarded as a freak because I was not interested in rock music.
    1. A sulimban csodabogárnak tartottak, mert nem érdekelt a rockzene.
freak2 2.2 USA: friː'k UK: friːk
freak of nature1 USA: friː'k ʌ·v neɪ'tʃəː· UK: friːk ɔv neɪtʃər
freak sy out2 USA: friː'k saɪ' aʊ't
freaking3 USA: friː'kɪ·ŋ UK: friːkɪŋ
freakish3 UK: friːkɪʃ
freak-out1 UK: friːkaʊt
freaky3 USA: friː'kiː· UK: friːkiː
coke freak1 USA: koʊ'k friː'k UK: koʊk friːk
coke freak13 USA: koʊ'k friː'k UK: koʊk friːk
he is a freak13 USA: hiː' ʌ·z eɪ' friː'k UK: hiː ɪz eɪ friːk
Report or add missing word to a dictionary...