COVID-19 Fight
hedonistanoun
  1. hedonistic
   USA: hiː"dʌ·nɪ'stɪ·k UK: hiːdənɪstɪk
hedonizmus, az élet habzsolasa, az élet mértéktelen élvezésenoun
  1. hedonism
   USA: hiː'dʌ·nɪ"zʌ·m UK: hiːdənɪzəm
rá se hederítv
  1. flout
   USA: flaʊ't UK: flaʊt
rá sem hederítettekexp
  1. he was unheeded
   USA: hiː' wʌ·z ʌ·nhiː'dʌ·d UK: hiː wɔz ʌnhiːdɪd
Report or add missing word to a dictionary...