COVID-19 Fight
inspirációnoun
  1. inspiration
   USA: ɪ"nspəː·eɪ'ʃʌ·n UK: ɪnspəreɪʃn
instabiladj
  1. unstable
   USA: ʌ·nsteɪ'bʌ·l UK: ʌnsteɪbl
instabilitásnoun
 1. figurative biol
  1. figurative instability
   USA: ɪ"nstʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: ɪnstəbɪlɪtiː
installálható egységvezérlőkexp
instálásnoun
  1. solicitation
   USA: sʌ·lɪ"sʌ·teɪ'ʃʌ·n UK: səlɪsɪteɪʃn
inszurgensnoun
  1. insurrectionist
   UK: ɪnsərekʃənɪst
  1. insurrectionary
   UK: ɪnsərekʃŋəriː
újra instalálásnoun
  1. reinstalling
   UK: riːɪnstɔːlɪŋ
European Monetary Institute - Európai Monetáris Intézet (EU)exp
vizsgára előkészítő instruktornoun
 1. edu
  1. crammer
   USA: kræ'məː· UK: kræmər
New Community Instrument - új közösségi eszköz (EU)exp
a print tárban maradó része installálvaexp
  1. resident part of print installed
   USA: re'zʌ·dʌ·nt pɔ'rt ʌ·v prɪ'nt ɪ"nstɔː'ld UK: rezɪdənt pɑt ɔv prɪnt ɪnstɔːld
ínszalagnoun
  1. ligament
   USA: lɪ'gʌ·mʌ·nt UK: lɪgəmənt
ínszalagszerűadj
  1. ligamentous
   UK: lɪgəmentəs
  1. ligamentary
   UK: lɪgəmentriː
  1. ligamental
   UK: lɪgəmentl
ínségnoun
  1. poverty
   USA: pɔ'vəː·tiː· UK: pɔvətiː
  1. penury
   USA: pe'nyəː·iː· UK: penjʊəriː
  1. pauperization
   UK: pɔːpəraɪzeɪʃn
  1. need
   USA: niː'd UK: niːd
  1. necessity
   USA: nʌ·se'sʌ·tiː· UK: nɪsesɪtiː
  1. esuriency
   UK: ɪsjʊərɪənsiː
  1. esurience
   UK: ɪsjʊərɪəns
  1. distress
   USA: dɪ"stre's UK: dɪstres
  1. dearth
   USA: dəː'θ UK: dəːθ
ínségadónoun
ínségesnoun
  1. pauper
   USA: pɔː'pəː· UK: pɔːpər
  1. distressed
   USA: dɪ"stre'st UK: dɪstrest
ínséget szenvedőadj
  1. distressed
   USA: dɪ"stre'st UK: dɪstrest
ínségre juttatv
  1. pauperize
   UK: pɔːpəraɪz
Report or add missing word to a dictionary...