COVID-19 Fight
seven1 USA: se'vʌ·n UK: sevn
seven-league3
seven-leagued3
seventeen1 USA: se'vʌ·ntiː'n UK: sevntiːn
seventeenth3 USA: se'vʌ·ntiː'nθ UK: sevntiːnθ
seventh1 USA: se'vʌ·nθ UK: sevnθ
seventh3 USA: se'vʌ·nθ UK: sevnθ
seventh-day3
seventieth3 USA: se'vʌ·niː·ʌ·θ UK: sevntɪəθ
seventy1 USA: se'vʌ·niː· UK: sevntiː
sever2 2.1 USA: se'vəː· UK: sevər
sever2 2.2 USA: se'vəː· UK: sevər
severability1 UK: sevərəbɪlɪtiː
several3 USA: se'vəː·ʌ·l UK: sevrəl
  1. It is difficult to reach an agreement which will satisfy the several interests of the parties concerned.
    1. Nehéz olyan szerződést kötni, amely megfelel a szerződő felek különböző érdekeinek.
  2. Their new mobile phone combines several functions such as phone, camera and mediaplayer.
    1. Az új mobiltelefonjuk különféle funkciókat kapcsol össze mint a telefon, fényképezőgép és médialejátszó.
   1. They both went their several ways.
     1. Mindkettő ment a maga (saját) útján.
  1. 340
  1. It snowed hard for several days and the ground was covered two feet deep.
    1. A sűrű hóesés több napon át tartott, és kétlábnyi vastag szőnyeggé gyarapodott.
  2. I have visited the Opera on several occassions.
    1. Már számos alkalommal jártam az Operában.
  1. For several days the Countess had been in a state of intense excitement.
    1. A grófnő már néhány nap óta a legnagyobb izgalomban volt.
  1. The answer to several of my questions were brief and simple.
    1. Igen sok kérdésemre rövid, egyszerű volt a válasz.
several times4 USA: se'vəː·ʌ·l taɪ'mz UK: sevrəl taɪmz
severally4 USA: se'vrʌ·liː· UK: sevrəliː
severance pay1 USA: se'vrʌ·ns peɪ' UK: sevərəns peɪ
severe blow13 USA: sʌ·vɪ'r bloʊ' UK: sɪvɪər bloʊ
Report or add missing word to a dictionary...