COVID-19 Fight
101
matches in the
demagesnoun
demagnetizationnoun UK: diːmægnɪtaɪzeɪʃn
demagnetizev UK: diːmægnɪtaɪz
demagognoun UK: deməgɔg
demagogadj UK: deməgɔg
demagoguenoun USA: de'mʌ·gɔ"g UK: deməgɔg
demagoguerynoun USA: de'mʌ·gɔ"gəː·iː·
demagogynoun USA: de'mʌ·gɔ"ʤiː· UK: deməgɔgiː
demandnoun USA: dɪ"mæ'nd UK: dɪmɑnd
demandnoun USA: dɪ"mæ'nd UK: dɪmɑnd
  1. The document must be kept on board the vessel and must be produced on demand to the inspecting authorities.
    1. Az okmányt a hajón kell tartani, és az ellenőrző hatóság kérésére be kell mutatni.
  2. The workers' demands for higher pay were refused by the management.
    1. A munkások magasabb bér iránti követelését a vállalat vezetése elutasította.
  1. There is a great demand for qualified workforce in healthcare.
    1. Az egészségügyben nagy a kereslet a képzett munkaerő iránt.
demandv trans v USA: dɪ"mæ'nd UK: dɪmɑnd
  1. This form may be downloaded on demand.
    1. A formanyomtatvány igény szerint letölthető.
demand and supplyexp USA: dɪ"mæ'nd ʌ·nd sʌ·plaɪ' UK: dɪmɑnd ənd səplaɪ
demand notenoun USA: dɪ"mæ'nd noʊ't UK: dɪmɑnd noʊt
demand one's pound of fleshexp USA: dɪ"mæ'nd wʌ'nz paʊ'nd ʌ·v fle'ʃ UK: dɪmɑnd wʌnz paʊnd ɔv fleʃ
demand to know whetherexp USA: dɪ"mæ'nd tʌ· noʊ' hwe'ðəː· UK: dɪmɑnd tuː noʊ weðər
demandernoun UK: dɪmɑndər
  1. econ
  2. econ
demandingadj USA: dɪ"mæ'ndɪ·ŋ UK: dɪmɑndɪŋ
demands / meet -v USA: dɪ"mæ'ndz miː't UK: dɪmɑndz miːt
Report or add missing word to a dictionary...