COVID-19 Fight
Eva1 1.2 USA: iː'vʌ· UK: iːvə
evacuate2 2.2 USA: iː·væ'kyʌ·eɪ"t UK: ɪvækjʊeɪt
evacuation1 USA: iː·væ"kyʌ·weɪ'ʃʌ·n UK: ɪvækjʊeɪʃn
evacuee1 USA: iː·væ'kyuː·iː· UK: ɪvækjuːiː
evade2 2.2 USA: iː·veɪ'd UK: ɪveɪd
evade the law13 USA: iː·veɪ'd ðiː· lɔ' UK: ɪveɪd ðiː lɔː
evaluate2 2.2 USA: iː·væ'lyuː·eɪ"t UK: ɪvæljʊeɪt
  1. The Committee will evaluate all submitted proposals.
    1. A Bizottság minden beadott pályázatot értékelni fog.
  1. The program evaluates the answers given to the questions.
    1. A program kiértékeli a kérdésekre adott válaszokat.
evaluate, appraise, size up2 USA: iː·væ'lyuː·eɪ"t ʌ·preɪ'z saɪ'z ʌ'p UK: ɪvæljʊeɪt əpreɪz saɪz ʌp
evaluating1 USA: iː·væ'lyuː·eɪ"tɪ·ŋ UK: ɪvæljʊeɪtɪŋ
evaluation1 USA: iː·væ"lyuː·eɪ'ʃʌ·n UK: ɪvæljʊeɪʃn
evaluation1 USA: iː·væ"lyuː·eɪ'ʃʌ·n UK: ɪvæljʊeɪʃn
  1. Each student received their evaluation of the first semester from the headteacher.
    1. Minden diák megkapta első félévi értékelését az osztályfőnöktől.
    1. Minden diák megkapta első félévi értékelését az osztályfőnöktől.
  1. We also invite external experts to the meeting for the project evaluation.
    1. Külső szakértőket is meghívunk a projekt kiértékelésére tartott megbeszélésre.
evaluation, assessment13 USA: iː·væ"lyuː·eɪ'ʃʌ·n ʌ·se'smʌ·nt UK: ɪvæljʊeɪʃn əsesmənt
evaluation committee13 USA: iː·væ"lyuː·eɪ'ʃʌ·n kʌ·mɪ'tiː· UK: ɪvæljʊeɪʃn kəmɪtiː
evaluation committee13 USA: iː·væ"lyuː·eɪ'ʃʌ·n kʌ·mɪ'tiː· UK: ɪvæljʊeɪʃn kəmɪtiː
evaluation report13 USA: iː·væ"lyuː·eɪ'ʃʌ·n rʌ·pɔː'rt UK: ɪvæljʊeɪʃn rɪpɔːt
evangelical1 USA: iː"væ·nʤe'lɪ·kʌ·l UK: iːvænʤelɪkl
evangelical3 USA: iː"væ·nʤe'lɪ·kʌ·l UK: iːvænʤelɪkl
Report or add missing word to a dictionary...