strangeadj USA: streɪ'nʤ UK: streɪnʤ
  1. I will continue my diary which has been interrupted by so many strange events.
    1. Folytatom naplómat, amelynek írását annyi különös esemény szakította félbe.
  1. I would like to know how he behaves among strangers.
    1. Tudni szeretném, hogyan viselkedik idegenek között.
  2. Survival is the ability to swim in strange water.
    1. Fennmaradni annyi, mint úszni tudni ismeretlen vízben.
strange though it may appearexp USA: streɪ'nʤ ðoʊ' ʌ·t meɪ' ʌ·pɪ'r UK: streɪnʤ ðoʊ ɪt meɪ əpɪər
strange to sayexp USA: streɪ'nʤ tʌ· seɪ' UK: streɪnʤ tuː seɪ
strangelyadv USA: streɪ'nʤliː· UK: streɪnʤliː
strangenessnoun USA: streɪ'nʤnʌ·s UK: streɪnʤnəs
strangernoun USA: streɪ'nʤəː· UK: streɪnʤər
strangers by nightexp USA: streɪ'nʤəː·z baɪ' naɪ't UK: streɪnʤəz baɪ naɪt
stranglev trans v USA: stræ'ŋgʌ·l UK: stræŋgl
strangleholdnoun USA: stræ'ŋgʌ·lhoʊ"ld UK: stræŋglhoʊld
stranglehold of restrictionsexp USA: stræ'ŋgʌ·lhoʊ"ld ʌ·v riː·strɪ'kʃʌ·nz UK: stræŋglhoʊld ɔv rɪstrɪkʃnz
stranglernoun USA: stræ'ŋgləː· UK: stræŋglər
stranglesnoun noun UK: stræŋglz
stranglingnoun USA: stræ'ŋglɪ·ŋ UK: stræŋglɪŋ
strangulatev trans v USA: stræ'ŋgyʌ·leɪ"t UK: stræŋgjʊleɪt
strangulatedadj UK: stræŋgjʊleɪtɪd
strangulated herniaexp UK: stræŋgjʊleɪtɪd həːnɪə
strangulationnoun USA: stræ"ŋgyʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: stræŋgjʊleɪʃn
perfect strangerexp USA: pəː'fɪ"kt streɪ'nʤəː· UK: pəːfɪkt streɪnʤər
say, stranger!exp USA: seɪ' streɪ'nʤəː· UK: seɪ streɪnʤər
in a strange fashionadv USA: ɪ'n eɪ' streɪ'nʤ fæ'ʃʌ·n UK: ɪn eɪ streɪnʤ fæʃn
Report or add missing word to a dictionary...