COVID-19 Fight
course1 USA: kɔː'rs UK: kɔːs
  1. We followed the course of the river.
    1. Követtük a víz folyását.
  2. The whole course of her thoughts appeared to stop, and change.
    1. Gondolatainak egész menete mintha hirtelen elakadt, és más irányba fordult volna.
  1. 37
   1. I've been doing an English course since January.
     1. Január óta járok angoltanfolyamra.
   2. She is doing a course in Irish drama at the university.
     1. Ír dráma kurzust hallgat az egyetemen.
  2. 61
   1. She needed a one-month course of antibiotics to recover completely from pneumonia.
     1. Egy hónapig tartó antibiotikum kúrára volt szüksége, hogy teljesen felépüljön a tüdőgyulladásból.
 1. 631
 2. 629.5
 3. 677
  1. The first course of the lunch is usually soup.
    1. Az ebédnél általában leves az első fogás.
  2. You can meet him every Saturday on the golf course.
    1. Szombatonként találkozhatsz vele a golfpályán.
  3. The blood courses through the veins.
    1. A vér az erekben kering.
course2 2.2 USA: kɔː'rs UK: kɔːs
 1. 639.1
  1. At the same moment, the ship yawed sharply and seemed to change her course.
    1. Ugyanabban a pillanatban a hajó megingott, és mintha irányt akart volna változtatni.
course2 2.1 USA: kɔː'rs UK: kɔːs
  1. She was deeply touched by his story, tears were coursing down her cheeks as she listened to the boy.
    1. Mélyen megérintette a történet, könnyek folytak végig az arcán miközben hallgatta a fiút.
course correction13 USA: kɔː'rs kəː·e'kʃʌ·n UK: kɔːs kərekʃn
course of business13 USA: kɔː'rs ʌ·v bɪ'znʌ·s UK: kɔːs ɔv bɪznəs
coursebook1
courser1 USA: kɔː'rsəː· UK: kɔːsər
courses1 USA: kɔː'rsʌ·z UK: kɔːsɪz
coursing1 USA: kɔː'rsɪ·ŋ UK: kɔːsɪŋ
continuation course13 USA: kʌ·ntɪ"nyuː·eɪ'ʃʌ·n kɔː'rs UK: kəntɪnjʊeɪʃn kɔːs
correspondence course1 USA: kɔː"rʌ·spɔ'ndʌ·ns kɔː'rs UK: kɔrɪspɔndəns kɔːs
due course13 USA: dyuː' kɔː'rs UK: djuː kɔːs
elective course1 USA: ʌ·le'ktɪ·v kɔː'rs UK: ɪlektɪv kɔːs
extension course1 USA: ɪ·kste'nʃʌ·n kɔː'rs UK: ɪkstenʃn kɔːs
golf course1 USA: gɔ'lf kɔː'rs UK: gɔlf kɔːs
middle course1 USA: mɪ'dʌ·l kɔː'rs UK: mɪdl kɔːs
  1. The middle course is the best one.
    1. Legjobb a (az arany) középút.
of course13 USA: ʌ·v kɔː'rs UK: ɔv kɔːs
postgraduate course13 UK: poʊstgræʤʊət kɔːs
refresher course13 USA: rʌ·fre'ʃəː· kɔː'rs UK: rɪfreʃər kɔːs
in course of construction13 USA: ɪ'n kɔː'rs ʌ·v kʌ·nstrʌ'kʃʌ·n UK: ɪn kɔːs ɔv kənstrʌkʃn
Report or add missing word to a dictionary...