426
matches in the
duds13 USA: dʌ'dz UK: dʌdz
due1 USA: dyuː' UK: djuː
  1. Sophy arrives at the house of Dora's aunts, in due course.
    1. Sophy kellő időben megérkezik Dora nénikéinek a házába.
due3 USA: dyuː' UK: djuː
 1. 336
  1. It refers to the second obligation, which is not yet due.
    1. Ez a második váltóra vonatkozik, amely még nem esedékes.
  1. Member States shall communicate this information to the Commission after due verification.
    1. A tagállamok megfelelő felülvizsgálat után közlik a Bizottsággal ezt az információt.
  2. Generosity is a very fine thing, at a proper time and within due limits.
    1. Szép dolog a nagylelkűség, megfelelő időben s kellő határok közt.
    1. Szép dolog a nagylelkűség, megfelelő időben s kellő határok közt.
due course13 USA: dyuː' kɔː'rs UK: djuː kɔːs
due date1 USA: dyuː' deɪ't UK: djuː deɪt
due diligence13 USA: dyuː' dɪ'lʌ·ʤʌ·ns UK: djuː dɪlɪʤəns
due diligence13 USA: dyuː' dɪ'lʌ·ʤʌ·ns UK: djuː dɪlɪʤəns
due foresight13 USA: dyuː' fɔː'rsaɪ"t UK: djuː fɔːsaɪt
due north13 USA: dyuː' nɔː'rθ UK: djuː nɔːθ
due to2 USA: dyuː' tʌ· UK: djuː tuː
due to happen13 USA: dyuː' tʌ· hæ'pʌ·n UK: djuː tuː hæpən
due to (the delay)13 USA: dyuː' tʌ· ðiː· dʌ·leɪ' UK: djuː tuː ðiː dɪleɪ
duel1 USA: duː'ʌ·l UK: djuːəl
duel2 2.1 USA: duː'ʌ·l UK: djuːəl
duelist1 USA: duː'ʌ·lɪ·st UK: djuːəlɪst
dueller1 UK: djuːələ
duellist1 UK: djuːəlɪst
duenna1 UK: djuːenə
Report or add missing word to a dictionary...