COVID-19 Fight
grantnoun USA: græ'nt UK: grɑnt
   1. The procedure for granting autorization is laid down in Annex VII.
     1. Az engedély megadására vonatkozó eljárás a VII. mellékletben található.
  1. law
  2. law
  1. Community financing under this Regulation shall take the form of grants.
    1. Az e rendelet alapján végzett közösségi finanszírozás segélyek formájában valósul meg.
 1. US
  1. She was awarded a grant to study abroad for a year.
    1. Ösztöndíjat kapott, hogy egy évig külföldön folytassa tanulmányait.
grantv trans v USA: græ'nt UK: grɑnt
   1. And God granted him the things he prayed for.
     1. Isten megadta neki, amiért imádkozott.
  1. law
  1. I grant it was a difficult situation, but I think he could have solved it more sensitively.
    1. Elismerem hogy nehéz helyzet volt, de szerintem finomabban is megoldhatta volna.
  1. They granted her an entry visa to Nigeria.
    1. Megadták neki a vízumot, hogy beutazhasson Nigériába.
  2. My boss granted me extra free time when my mother was ill.
    1. A főnököm több szabadnapot adott mikor anyukám beteg volt.
  3. The hotel granted all the rockstar's requests and wishes.
    1. A hotel a rocksztár minden kérését és kívánságát teljesítette.
grant a licenceexp USA: græ'nt eɪ' laɪ'sʌ·ns UK: grɑnt eɪ laɪsns
grant a loanexp USA: græ'nt eɪ' loʊ'n UK: grɑnt eɪ loʊn
grant a reductionexp USA: græ'nt eɪ' riː·dʌ'kʃʌ·n UK: grɑnt eɪ rɪdʌkʃn
grant a requestexp USA: græ'nt eɪ' riː·kwe'st UK: grɑnt eɪ rɪkwest
grant creditv USA: græ'nt kre'dʌ·t UK: grɑnt kredɪt
grant permissionv USA: græ'nt pəː·mɪ'ʃʌ·n UK: grɑnt pəmɪʃn
granted him permissionexp USA: græ'nʌ·d ɪ"m pəː·mɪ'ʃʌ·n UK: grɑntɪd hɪm pəmɪʃn
granteenoun UK: grɑntiː
state grantexp USA: steɪ't græ'nt UK: steɪt grɑnt
i grant thatexp USA: aɪ' græ'nt ðʌ·t UK: aɪ grɑnt ðət
sum granted as a recompenseexp USA: sʌ'm græ'nʌ·d e'z eɪ' re'kʌ·mpe"ns UK: sʌm grɑntɪd əz eɪ rekəmpens
take for grantedv USA: teɪ'k frəː· græ'nʌ·d UK: teɪk fəː grɑntɪd
take sg for grantedv
Report or add missing word to a dictionary...