494
matches in the
ésprep
  1. plus
   USA: plʌ's UK: plʌs
  1. more
   USA: mɔː'r UK: mɔːr
  1. and
   USA: ʌ·nd UK: ənd
és a többiexp
  1. and the rest
   USA: ʌ·nd ðiː· re'st UK: ənd ðiː rest
  1. and the others
   USA: ʌ·nd ðiː· ʌ'ðəː·z UK: ənd ðiː ʌðəz
és aztán?exp
  1. what then?
   USA: hwʌ't ðe'n UK: wɔt ðen
és minden egyébexp
  1. and all the rest
   USA: ʌ·nd ɔː'l ðiː· re'st UK: ənd ɔːl ðiː rest
és mindennek a tetejébeexp
  1. and to top it all
   USA: ʌ·nd tʌ· tɔ'p ʌ·t ɔː'l UK: ənd tuː tɔp ɪt ɔːl
és most felkérem, hogyexp
  1. i now call upon to
   USA: aɪ' naʊ' kɔː'l ʌ·pɔ'n tʌ· UK: aɪ naʊ kɔːl əpɔn tuː
és most mi lesz?exp
  1. what next?
   USA: hwʌ't ne'ks UK: wɔt nekst
és másoknoun
  1. et al.
   USA: e't æ'l UK: ɪt æl
és még?exp
  1. what next?
   USA: hwʌ't ne'ks UK: wɔt nekst
és még hasonlókexp
  1. and the like
   USA: ʌ·nd ðiː· laɪ'k UK: ənd ðiː laɪk
és még mi jöhet?exp
  1. what next?
   USA: hwʌ't ne'ks UK: wɔt nekst
és ráadásulexp
  1. and to top it all
   USA: ʌ·nd tʌ· tɔ'p ʌ·t ɔː'l UK: ənd tuː tɔp ɪt ɔːl
és ráadásul gyenge isexp
  1. and a poor one at that
   USA: ʌ·nd eɪ' pʊ'r hwʌ'n æ't ðʌ·t UK: ənd eɪ pʊər wʌn ət ðət
és ráadásul szegény isexp
  1. and a poor one at that
   USA: ʌ·nd eɪ' pʊ'r hwʌ'n æ't ðʌ·t UK: ənd eɪ pʊər wʌn ət ðət
és viszontadv
  1. vice versa
   USA: vaɪ's vəː'sʌ· UK: vaɪsiː vəːsə
és éppen ennek kellett megtörténnieexp
  1. and of all things!
   USA: ʌ·nd ʌ·v ɔː'l θɪ'ŋz UK: ənd ɔv ɔːl θɪŋz
és így továbbexp
  1. and the like
   USA: ʌ·nd ðiː· laɪ'k UK: ənd ðiː laɪk
  1. and so on
   USA: ʌ·nd soʊ' ɔ'n UK: ənd soʊ ɔn
  1. and so forth
   USA: ʌ·nd soʊ' fɔː'rθ UK: ənd soʊ fɔːθ
és így tovább, stb.noun
  1. et cetera
   USA: e't se'təː·ʌ· UK: ɪt setərə
és így tovább (stb)noun
  1. et cetera
   USA: e't se'təː·ʌ· UK: ɪt setərə
  1. sensible
   USA: se'nsʌ·bʌ·l UK: sensəbl
Report or add missing word to a dictionary...