vasárnapadv
  1. sunday
   USA: sʌ'ndiː" UK: sʌndɪ
 1. relig
  1. Sabbath
   USA: sæ'bʌ·θ UK: sæbəθ
  1. on sunday
   USA: ɔ'n sʌ'ndiː" UK: ɔn sʌndɪ
vasárnap esteexp
  1. sunday evening
   USA: sʌ'ndiː" iː'vnɪ·ŋ UK: sʌndɪ iːvnɪŋ
vasárnap lesz egy heteexp
  1. a week come sunday
   USA: eɪ' wiː'k kʌ'm sʌ'ndiː" UK: eɪ wiːk kʌm sʌndɪ
vasárnap reggelexp
  1. sunday morning
   USA: sʌ'ndiː" mɔː'rnɪ·ŋ UK: sʌndɪ mɔːnɪŋ
vasárnaphoz egy hétreexp
  1. sunday week
   USA: sʌ'ndiː" wiː'k UK: sʌndɪ wiːk
vasárnaphoz egy hónapraexp
  1. sunday month
   USA: sʌ'ndiː" mʌ'nθ UK: sʌndɪ mʌnθ
vasárnapiadj
  1. of sunday
   USA: ʌ·v sʌ'ndiː" UK: ɔv sʌndɪ
vasárnapi iskolanoun
  1. sunday school
   USA: sʌ'ndiː" skuː'l UK: sʌndɪ skuːl
vasárnapigexp
  1. till sunday
   USA: tɪ'l sʌ'ndiː" UK: tɪl sʌndɪ
vasárnap(on)adv
  1. on sunday
   USA: ɔ'n sʌ'ndiː" UK: ɔn sʌndɪ
vasárnapraexp
  1. by sunday
   USA: baɪ' sʌ'ndiː" UK: baɪ sʌndɪ
jövő vasárnapexp
  1. next sunday
   USA: ne'ks sʌ'ndiː" UK: nekst sʌndɪ
minden vasárnapexp
  1. every sunday
   USA: e'vriː· sʌ'ndiː" UK: evriː sʌndɪ
múlt vasárnapexp
  1. last sunday
   USA: læ's sʌ'ndiː" UK: læst sʌndɪ
viszontlátásra vasárnapexp
  1. goodbye till sunday
   USA: gʊ"dbaɪ' tɪ'l sʌ'ndiː" UK: gʊdbaɪ tɪl sʌndɪ
évközi vasárnap (egyházi kif.)exp
  1. Sunday in ordinary time
   USA: sʌ'ndiː" ɪ'n ɔː'rdʌ·ne"riː· taɪ'm UK: sʌndɪ ɪn ɔːdnriː taɪm
jövő vasárnap(on)exp
  1. on sunday next
   USA: ɔ'n sʌ'ndiː" ne'ks UK: ɔn sʌndɪ nekst
viszontlátásra jövő vasárnapexp
  1. goodbye till next sunday
   USA: gʊ"dbaɪ' tɪ'l ne'ks sʌ'ndiː" UK: gʊdbaɪ tɪl nekst sʌndɪ
húsvét utáni első vasárnapexp
  1. renewal sunday
   USA: rʌ·nuː'ʌ·l sʌ'ndiː" UK: rɪnjuːəl sʌndɪ
Report or add missing word to a dictionary...