151
matches in the
2
  1. stone
   USA: stoʊ'n UK: stoʊn
  1. Nem mohosodik az a kő meg, melyet gyakran mozgatnak.
    1. A rolling stone gathers no moss.
  1. 5.5 6 rock
   USA: rɔ'k UK: rɔk
kő-3
  1. stone
   USA: stoʊ'n UK: stoʊn
  1. earthen
   USA: əː'θʌ·n UK: əːθn
kő (epe, vese)13
  1. calculus, calculi
   UK: kælkjʊləs kælkjʊlaɪ
kő kövön nem maradt utána13
  1. he did not leave a stone standing
   USA: hiː' dʌ·d nɔ't liː'v eɪ' stoʊ'n stæ'ndɪ·ŋ UK: hiː dɪd nɔt liːv eɪ stoʊn stændɪŋ
kő (órában)2
  1. jewel
   USA: ʤuː'ʌ·l UK: ʤuːəl
kőalapozás1
 1. 72
  1. metal
   USA: me'tʌ·l UK: metl
  1. ballast
   USA: bæ'lʌ·st UK: bæləst
kőasztal1
  1. dolmen
   UK: dɔlmen
kőbalta1
kőboltozat13
  1. ashlar arch
   UK: æʃlə ɑtʃ
kőburkolat nélküli3
  1. unpaved
   UK: ʌnpeɪvd
kőbánya1
  1. strip pit
   USA: strɪ'p pɪ't UK: strɪp pɪt
  1. quarry
   USA: kwɔː'riː· UK: kwɔriː
kőbányász1
  1. quarryman, quarrymen
   UK: kwɔrɪmən kwɔrɪmən
kőből kirakott gázló1
  1. hard
   USA: hɔ'rd UK: hɑd
kőcsipkézet1
  1. tracery
   UK: treɪsəriː
kődaganat1
kődarab1
  1. rock
   USA: rɔ'k UK: rɔk
  1. cob
   USA: kɔ'b UK: kɔb
kődobásnyira13
  1. within a stone's throw
   USA: wɪ"θɪ'n eɪ' stoʊ'nz θroʊ' UK: wɪðiːn eɪ stoʊnz θroʊ
kőedény1
  1. stone-ware
   USA: stoʊ'nwe"r UK: stoʊnweər
  1. 3 pottery
   USA: pɔ'təː·iː· UK: pɔtəriː
  1. earthenware
   USA: əː'θʌ·nwe"r UK: eðnweər
kőedénygyár1
  1. 3 pottery
   USA: pɔ'təː·iː· UK: pɔtəriː
kőepe1
Report or add missing word to a dictionary...